بررسي‌هاي محققان نشان داده، يک چرت سبک 6 دقيقه‌اي در روز مي‌تواند حافظه را تقويت کند، حتي شايد خيلي بهتر از يک خواب
عميق!

کاهش بيماري‌هاي قلبي و عروقي و کنترل بهتر فشار خون، يکي از اين تأثيرات است. به‌نظر مي‌رسد چرت روزانه، به‌عنوان فرصتي
براي کسب آرامش و استراحت در اين دنياي شلوغ و پرتنش، مي‌تواند نقش مهمي در عملکرد مغز و نيز سلامت جسم انسان داشته باشد،
حتي اگر اين فرصت، تنها 6 دقيقه، و به اندازه چشم‌برهم‌زدني کوتاه مدت باشد.

عده اي از محققان هنوز نظر صددرصد مساعدي نسبت به اين نتايج ندارند، چرا که عقيده دارند بايد مطالعات بيشتري در اين مورد
صورت گيرد.
مطالعات نشان داده است که خطر مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي در افرادي که چرت نيمروزي داشته اند، يک سوم افراد بي بهره از
چرت نيمروزي بود.

چرت زدن، استرس مرتبط با کار را که براي قلب مضر است، کاهش مي دهد.

چرت زدن مي تواند هوشياري و خلاقيت را با کاهش احتمال اشتباهات بهبود بخشد.

چرت زدن باعث ايجاد حس آرامش، سرزندگي و کاهش استرس مي شود.

نتيجه يک خواب خوب، زندگي آرام و سالم است. پس خوب بخوابيد
رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
زيبايي اندام
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما