رکوردهاي ايران
تيچر تاپ
جذب دبیران خصوصی و رسمی
جهت تدریس در منازل ، آموزشگاه ها و مدارس سراسر کشور
معرفی گسترده دبیران گرامی جهت تدریس و استخدام
دبيران گرامي با پرداخت فقط 30000 تومان در ماه به طورگسترده به دانش آموزان عزيز . اولياي گرامي . مديران محترم مدارس و آموزشگاه ها معرفي ميگردند. لطفا مبلغ فوق را به شماره کارت 6037998146015945 بانک ملي به نام اميرعلي امامقلي خان واريز و شماره پيگيري و نام و نام خانوادگي خود را به شماره 09122844711 پيامک ويا واتساپ نماييد
لطفا مشخصات خود را بشرح ذيل وارد نماييد :