روش بازي با کودک 3 تا 6 ماهه

بيشتر والدين در مي يابند که با شروع سه ماهگي ، بازي با کودک آسان تر مي شود ، زيرا در اين سن ، کودک
مي تواند کارهاي بيشتري را انجام دهد. همچنين متوجه مي شويد که کار و فعاليت هاي کودک در اين مرحله
هدفدارتر مي شود. کودک در حدود سه ماهگي از بازي کردن با دستهايش لذت مي برد. در اين سن ، نوزاد شما
عاشق بازي کردن با ريش و سبيل ، موها و عينک ، صورت و گوشهايتان مي شود ، لذا به کارهايي که بيانگر
اشتياق او براي بازي با شماست ، توجه کنيد و تا زماني که کارهاي او خطري را برايش به دنبال ندارد ، از بازي
هاي اين چنيني او ناراحت نشويد و مانع او نشويد.مثلاً بعضي پدرها وقتي مي بينند کودکشان در اين سن با موها يا
گوشهايشان و ... بازي مي کند ، از اين کار جلوگيري مي کنند و دست او را پس مي زنند. اين کار بچه را ناراحت
مي کند و باعث مي شود او از بازي اش لذت نبرد.

روش بازي با کودک 6 تا 9 ماهه

کودک ، در حدود 6 تا 7 ماهگي ، خود را براي مدت طولاني تري مشغول مي کند ، زيرا توانايي بسيار مهمي
مربوط به رشد در او به وجود آمده است. او مي تواند بدون حمايت ديگران بنشيند؛توانايي گرفتن و چنگ زدن در
وي رشد کرده است و مي تواند با مکعب ها (يعني مورد علاقه ترين اسباب بازي اش) بازي کند و براي مدت
نسبتاً طولاني ( 5 تا 10 دقيقه ) خود را سرگرم نمايد.
اگر کودک شما در اين مرحله ، به سرعت از بازي با يک نوع اسباب بازي خسته شد ، براي افزايش توجه اش به
بازي با مکعب ها ، مي توانيد او را روي صندلي ، پشت ميز بنشانيد و مکعب هايي با رنگ هاي روشن را ، روي
ميز در دسترس او قرار دهيد. براي آنکه توجه کودک به اين اسباب بازي جلب شود ، اسباب بازي را در پيش
روي کودک حرکت دهيد ، کودک با هدف گيري صحيح و زدن دستان کوچکش روي مکعب هاي متحرک ،
سرگرم خواهد شد.
اسباب بازي سفيد و سياه ، مدت بيشتري توجه کودک را جلب مي کند. ماشين ها و توپ هاي سياه و سفيد و با
رنگ هاي روشن ، براي اين سن مناسب است


روش بازي با کودک 9 تا 18 ماهه

اين دوران يکي از مراحل مورد علاقه پدران براي بازي با کودک است . زيرا کودکان ، توانايي حرکت کردن ،
سينه خيز و بالا رفتن و انجام دادن کارهاي بيشتري را دارند. از حدود 9 تا 12 ماهگي بيشتر کودکان ، شروع به
جدا شدن از مادر و نشان دادن علاقه بيشتر به پدر مي کنند و اين امر پدران را بر مي انگيزد تا علاقه بيشتري به
فرزندانشان نشان دهند.
بزرگترين مرحله ي رشد در اين سن ، راه رفتن است و اين مهارت ، تغييري مهم در فعاليت هاي بازي کودک ،
به وجود مي آورد. يکي از لذت بخش ترين بازي ها ، که به طور معمول پدران مايلند انجام دهند ، چهار دست و
پا رفتن و خزيدن ضربدري با کودک است . اسباب بازي جالبي را دور از کودک بگذاريد و در گرفتن آن با
کودک مسابقه دهيد. با انجام اين گونه بازي ها ، روح و روان کودک از شادي سرشار مي شود ،و اعتماد به نفس
و احساس خود ارزشمندي در وي تقويت خواهد شد.
رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
کودکان
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما