تخت رستم تهران

اثر باستاني تخت رستم که يکي از آتشکده‌هاي مهم منطقه شهريار استان
تهران در دوران ساساني بوده است؛ در دهستانجوقين و در حدود 20
کيلومتري غرب شهريار؛ در کنار روستاي قجر تخت رستم واقع است. بنا
بر تحقيق آنوبانيني در اين آتشکده، آتش در حجره‌هاي وسط محوطه مدور
سنگي روشن بوده است که در شب از حدود صدو پنجاه کيلومتري در
معرض ديد قرار داشته است. در قسمت پائين کوه يک سکو و يک بناي
کوچک وجود دارد. تخت رستم تهران اين بناي کوچک که در 15 متري
سکو قرار دارد و تقريباً سالم مانده است سقف کوتاهي دارد؛ فاصله راس
گنبد آن تا سطح زمين 238 سانتيمتر بوده و داراي دو مدخل با طاق هايي
به سبک معماريهاي پيش از اسلام است. اين کوه محل بازي فيلم مردان
آنجلس بوده است .

رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
اثر باستاني تخت رستم
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما