فرستنده : خانم مريم خرد
خوراکي هايي در نقش خمير دندان
اگر به دنبال داشتن دندان هايي سفيد،محکم و سالم هستيد به شما توصيه مي کنيم تا اين مطلب را تا به انتها مطالعه کنيد.
داشتن دندان هاي سفيد و سالم براي بسياري از ما امري مهم است. داشتن اين شکل از دندان مي تواند در هنگام صحبت با افرادي که به
صورت روزمره در برابر ما قرار مي گيرند بسيار مهم باشد. عوامل متعددي در اين ميان در بحث سفيد بودن دندان هاي ما موثر هستند. نحوه
و تعداد دفعات مسواک زدن، نوع مسواک و خميردندان مورد استفاده و همچنين تغذيه افراد در اين مسئله دخيل هستند. در اين مطلب قصد داريم
تا شما را با سه گروه از مواد غذايي که به شما کمک مي کنند تا دندانهاي سفيدي داشته باشيد آشنا کنيم. اين تحقيقات در بخش مطالعات دندان
پزشکي دانشگاه کاروليناي شمالي انجام گرفته است.

گروه اول

اولين گروه مورد نظر از اين خوراکي ها: سيب، هويج و اسفناج هستند. اين ميوه و سبزيجات داراي پوست و بدنه سفتي هستند و همچنين در
زماني که شما آن ها را گاز مي زنيد اسيدهاي موجود در اين مواد که بر اثر گاز زده شدن در زير دندان آزاد شده و سطح دندان را شستشو مي
دهند.

گروه دوم

در اين گروه دو ميوه نرم يعني پرتقال و توت فرنگي حضور دارند. اين دو ميوه نيز به خاطر سازه نرم و در عين حال داشتن ترکيبات اسيدي
و ويتامين ث در نقش يک براق کننده قوي براي دندان ها به کار مي روند.

گروه سوم

نمي توان از سلامت دندان ها صحبت کرد و حرفي از مواد لبني به ميان نياورد. بايد گفت که مواد غذايي مثل: شير، ماست و پنير به خاطر
دارا بودن مقادير زيادي از ماده معدني کلسيم براي سفيد نگاه داشتن دندان ها مفيد است و در همين حال اسيد لاکتيک موجود در اين مواد غذايي
داراي اثر ضد پوسيدگي است.

رکوردهاي ايران
خوراکي هايي در نقش خمير دندان
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما