آرامگاه شيخ عطارنيشابوري و کمال‌الملک ، نيشابور
آرامگاه شيخ واقف ، نطنز
آرامگاه ‌‌سعدي ، شيراز
گنبدهاي آرامگاه شيخ صفيالدين اردبيلي ، اردبيل
آرامگاه فاضل طوسي (قوني) ، کرمانشاه
آرامگاه فردوسي ، توس ، مشهد
آرامگاه قطب الدين حيدر ، تُربَت حيدريه
آرامگاه ‌کاشف ‌السلطنه (موزه چاي) ، لاهيجان
آرامگاه ‌کوروش ، جاده شيراز-اصفهان ، مرودشت
آرامگاه ‌هخامنشي ‌گوردختر ، دشتِ‌اَرژَن ، دشتستان

صفحات :

رکوردهاي ايران
آرامگاه هاي ايران
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما