با 15 روش تاثيرگذار بي حوصلگي را از خود دور کنيم :

عوامل مختلفي همچون، نداشتن هدف، نداشتن برنامه صحيح، ضعف و سستي اراده، داشتن افکار منفي و عدم توجه به توانايي‌ها و
استعدادهاي خويش، خودکم بيني و غيره در ايجاد کم حوصلگي نقش دارند. بنابراين براي مبارزه با اين روحيه و کاهش يا از بين
بردن آن بايد با توجه به هر يک از عوامل تاثيرگذار، راه و روش مناسب و راه کار عملي خاصي را اتخاذ کرد، بدين منظور به
نکات و مطالب زير توجه کنيد:

1 - قبل از هر چيز با توجه به توانايي‌ها و استعدادهاي خويش هدفي معقول و قابل دسترسي و مطابق با شرايط و امکانات موجود
براي خود ترسيم کنيد.

2 - به منظور رسيدن به هدف مورد نظر از يک برنامه مدون و جدول زمان بندي شده‌اي استفاده کنيد و خود را مقيد به انجام آن
کنيد.

3 - اگر افکار منفي و احساس ضعف و خودکم بيني باعث کم حوصلگي شما شده است، با به خاطر آوردن توانايي‌ها و استعدادها و
موفقيت‌هاي گذشته خويش و توجه به نقاط قوت زندگي، ياس و نا اميدي نسبت به آينده را به اميدواري و خوشبيني نسبت به آينده
تبديل کنيد.

4 - ياد خدا و توجه و توکل به ذات مقدس لايزال الهي و طلب کمک و ياري از او نقش موثري در ايجاد آرامش و اميد به آينده دارد،
بنابراين ياد و توجه و توکل به خداوند را در انجام کارها فراموش نکنيد.

5 - بايد علل و عوامل ضعف اراده خويش را بشناسيد. توجّه کنيد ضعف اراده غالبا در عدم اعتماد به بينش و تفکر، عدم شناخت
خويش، با ارزش تلقى نکردن خود، عدم امنيت روانى، عدم تدبير عقلانى در تشخيص امور و تميز دادن امور از هم، شکست‏هاى
گذشته و عوامل باز دارنده رشد و قوت نفس مانند محروميت، سرزنش و رنج‏هاى مستمر ريشه دارد. زدودن هر يک از اين عوامل
در پرتو سرمايه گزارى و برنامه ريزى ممکن است.

6 - بايد باور کنيد مانند ديگر انسان‏ها از توانمندى‏هاى بسيار برخورداريد. فراموش نکنيد نقاط قوت انسان از نقاط ضعفش بيش‏تر
است. تصميم خوب در پرتو تکيه بر قوت‏ها، جبران ضعف‏ها و احساس توانمندى شکل مى‏گيرد.

7 - بکوشيد براى هر رفتارى انگيزه‏اى قوى داشته باشيد و به ويژه از آثار مثبت تصميم‏گيرى‏ها و رفتارهاى خاص خويش به طور
کامل آگاه شويد.

8 - در موقعيتى که به سرزنش و متهم شدن به ناتوانى و ناپختگى مى‏انجامد، قرار نگيريد. براى تصميم‏گيرى‏ها و اقدامات خويش
امنيت روانى فراهم آوريد تا بتوانيد به آرامى در برابر ديگران يا همراه آنان ابراز وجود کنيد و برجستگى فکرى و فعاليت به جا را
از طريق تصميم آشکار سازيد.

9 - در برابر اراده پولادين انسان همه سختى‏ها آسان مى‏شود. به استقبال کارهاى به ظاهر دشوار برويد و به خود تلقين کنيد مى‏توانيد
در اين امور درست تصميم بگيريد و افتخار موفقيت در انجام آن‏ها را به دست آوريد.

10 - از خواب زياد، پرخورى و ديگر اسباب تنبلى و سستى اراده بپرهيزيد.

11 - ترديد در تصميم‏گيرى و تاخير در عمل سبب از دست رفتن منافع معنوى و مادى فراوان مى‏شود و زيان‏هاى بسيار را به
ارمغان مى‌آورد.

12 - تصميمات به جا و پر ارزش گذشته‏ خود را به ياد ‌آوريد و توجه کنيد که چون گذشته براى انجام دادن کارهاى مهم آمادگى
داريد.

13 - در تصميم‏ها و فعاليت‏هاى اسوه‏ها دقت کنيد، در همسان‌سازى و الگوپذيرى جدى باشيد تا جرات انجام کار يابيد و توان

14 - ورزش مستمر و منظم را که در تقويت اراده بسيار موثر است، فراموش نکنيد.

15 - با تصميم‏هاى آسان در کارهاى ساده، به تدريج خود باورى و توانمندى را در خويش پديد آوريد و راه را براى تصميم‏گيرى در
امور مشکل و پيچيده هموار سازيد.

فرستنده : خانم مريم خرد
رکوردهاي ايران
با 15روش تاثيرگذار بي حوصلگي را از خود دور کنيم
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما