فرستنده : خانم مريم خرد
افراد عصباني اين سبزي را زياد بخورند

كاهو خواب آور و آرامبخش است و براي اشخاص عصباني و كساني كه مبتلا به بي‌خوابي
هستند، مفيد است.
كاهو يك ماده تسكين دهنده و آرامبخش طبيعي، خواب آور است و براي هضم غذا مفيد
است زيرا كاهو رقت خون را از بين مي‌برد و تصفيه‌كننده خون است.

كاهو داراي پتاسيم و منيزيم بالا است كه براي افراد فشار خوني مي‌تواند مفيد باشد.كاهو
همچنين داراي آهن فراوان است و براي افرادي كه مبتلا به كم‌خوني هستند مفيد است.

كاهو، ضديبوست و خشكي مزاج، ملين، ادرار آور و براي زخم‌هاي مجاري ادرار و مثانه
مفيد است. كاهو به عنوان بزرگترين عامل تصفيه خون در تسريع جريان خون و براي
افراد ديابتي مي‌تواند مفيد باشد و يرقان، انسداد مجاري طحال و كبد را ازبين مي‌برد.
رکوردهاي ايران
افراد عصباني اين سبزي را زياد بخورند
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما