فرستنده : خانم مريم خرد


تپش قلب در اكثر موارد به دليل بيماري قلبي نيست. اضطراب ، بي‌خوابي ، خستگي و كم‌خوني مي‌تو‌اند‌سبب تپش قلب شود.
تپش‌ قلب مي‌تواند به دليل درگيري‌هاي قلبي باشد اما هميشه تپش قلب، به دليل بيماري قلبي نيست.

تنگي نفس در حالت خوابيده، ورم اندام‌ها، كبود شدن سر انگشتان و لب‌ها از علائم بيماري قلبي هستند.

پايين نگاه داشتن سطح فشار خون، دريافت رژيم غذايي كم‌چرب، كاهش وزن اضافي، ترك سيگار و تغيير در نحوه زندگي از
عوامل پيشگيري‌كننده تپش قلب است.

وزن بالا، فشار بر روي قلب را افزايش مي‌دهد و در برخي موارد كاهش وزن تنها درماني است كه مورد نياز است. انتخاب يك
رژيم درماني سالم و رژيم غذايي بخصوص كاهش سديم مواد غذايي مصرفي مي‌تواند مفيد باشد و فرد حداقل بايد 30 دقيقه در روز
حركات ورزشي متوسط انجام دهد.
علائم بيماري‌هاي قلبي ‌و عروقي، درد سينه است و با فعاليت و كار سنگين تشديد مي‌شود و اگر استرس سبب تشديد درد سينه شود،
مي ‌توان احتمال داد فرد بيماري قلبي و عروقي دارد.
رکوردهاي ايران
چرا تپش قلب مي‌گيريم؟
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما