فرستنده : خانم مريم خردبا اين پنج تغيير کوچک به سادگي وزن کم کنيد ...

1- مقدار کالري دريافتي خود را کنترل کنيد. به جاي گوشتهاي قرمز پرچرب، از گوشت مرغ و پرندههاي ديگر استفاده کنيد. لبنيات
کمچرب را جايگزين انواع پرچرب آنها کنيد. چند بار در هفته به جاي هلههولههاي پرکالري مانند کلوچه، چيپس، شيريني و شکلات
انواع ميوهها را استفاده کنيد.

2- کمتر فستفود بخوريد. در قدم اول سايز فست فود خود را کاهش دهيد و سپس ميزان مصرف را به حداکثر يک بار در ماه
برسانيد.

3- مراقب کالري نوشيدنيهاي خود باشيد. مصرف نوشابهها، آبميوههاي صنعتي و ديگر نوشيدنيهاي پرکالري را محدود کنيد.

4- فعالتر شويد. بازي و فعاليتي را که دوست داريد، انتخاب کنيد مانند شنا، پيادهروي، دوچرخه سواري، فوتبال، واليبال و... و
زماني براي فعاليت بدني روزانه خود تعيين کنيد و از انجام دادن آن لذت ببريد. براي پيشگيري از کنار گذاشتن آن، تنوع را در
فعاليت بدني خود وارد کنيد.

5 - آگاهانه خريد کنيد. بستههاي خوراکي سايز کوچک بخريد. با خواندن برچسبهاي غذايي، خوراکيهاي سالمتر و کم کالريتر را
انتخاب کنيد.
رکوردهاي ايران
پنج قدم سريع براي کاهش وزن آسان