معبد آناهيتا، شاهکار معماري ايران باستان
فرماندار شهرستان کنگاور گفت: معبد آناهيتا از شاهکارهاي معماري ايران باستان است که اين بنا
حرفها و رازهاي بسياري از اعماق تاريخ براي هر ببينده اي دارد.
حشمت الله عزيزي گفت: شهرستان کنگاور هر ساله پذيرايي مهمان
بسياري از کرمانشاه و ديگر نقاط کشور ايران اسلامي است. فرماندار
شهرستان کنگاور تاکيد کرد: اين شهرستان با تمام امکانات آماده پذيرايي
از مهمانان نوروزي است و تمام زمينه هاي پذيرايي ماندگار و در خور
شان مهمانان اين شهرستان مهيا شده است.
عزيزي افزود: شهرستان کنگاور به لحاظ قرار گرفتن در مسير تهران به
کرمانشاه و ديگر استانها، هرساله و هر روز ميزبان خيل عظيمي از
کاروان زوار به عتبات عاليات است و همين امر باعث شده که اين
شهرستان در تمام سال، به شهري مهمان پذير تبديل شود.

فرماندار کنگاور گفت: در اين شهرستان نقاط ديدني، تاريخي و طبيعي
بسياري وجود دارد که همين عاملي شده که سفر به اين شهرستان براي
بسياري از هم وطنان به خاطره اي شيرين تبديل شود. وي تاکيد کرد:
وجود معبد باستاني و تاريخي آناهيتا در اين شهرستان، چهره ديگري به
اين منطقه بخشيده است.
عزيزي گفت: معبد آناهيتا از شاهکارهاي معماري ايران باستان است که
اين بنا حرفها و رازهاي بسياري از اعماق تاريخ براي هر ببينده اي دارد.
فرماندار کنگاور در پايان افزود: اين فرمانداري با همکاري ديگر
سازمانها و نهادهاي فرهنگي و ذيربط، آماده پذيرايي از مسافران و
جهانگردان به اين شهرستان است.
رکوردهاي ايران
معبد آناهيتا، شاهکار معماري ايران باستان