گران ترين خانه جهان در تهران

هياهوي خيابان امام خميني تهران و ميدان حسن آباد آنقدر زياد است که
کمتر کسي درب يک موزه نبش خيابان شيخ هادي را پيدا مي کند. "موزه
مقدم" درست در ميان هاي و هوي بازار خريد و رفت و آمد مردم به
بانک مجاورش قرار دارد همين که از ورودي هشتي خانه وارد شوي،
زندگي ماشيني را پشت سر مي گذاري. ديوارهاي اين خانه اجازه ورود
اين همه هياهو را به حريم خانه که ارزشمندترين خانه جهان نام دارد،
نمي دهد.
ارزشمندترين خانه جهان به واسطه داشتن اشياي تاريخي و گرانبها به
گرانترين خانه جهان در سالهاي دهه 30 و 40 توسط پروفسور پوپ
مورخ آمريکايي که مقاله اي با عنوان بررسي هنرهاي ايران در مجله
"سپيد و سياه" نوشته بود، معروف شد و هنوز هم جزو يکي از منحصر
به فردترين خانه هاي ايران و جهان است.

اين خانه متعلق به محسن مقدم پسر کوچکتر احتساب الملک شهردار
دوره ناصرالدين شاه قاجار است. محسن از کودکي به نقاشي علاقه
زيادي نشان مي داد در مکتب کمال الملک نقاشي ياد گرفت حتي در
تابلوي معروف کمال الملک از کلاس درسش نيز محسن مقدم به تصوير
کشيده شده است.
محسن براي تحصيل نقاشي به همراه برادرش حسن، به سوئيس رفت و
در زمان جنگ جهاني دوم برگشت اما دومين بار براي يادگيري باستان
شناسي و تاريخ سفر کرد و اين بار با دست پر همراه گروه هاي باستان
شناسي در برخي از محوطه هاي تاريخي مانند ديلمان و شوش به کاوش
و نظارت و بازرسي پرداخت.
او جزو اولين باستان شناسان ايراني بود که به همراه اساتيد باستان
شناسي در محوطه هاي تاريخي فعاليت مي کرد.
مقدم از شاگردان استاد کمال الملک، باستان شناس و مؤسس دانشگاه
هنرهاي زيبا و استاد دانشگاه تهران بود که با همسر فرانسوي زبانش
تصميم گرفتند همه هم و غم خود را براي برپا کردن يک موزه از اشياي
گرانبهايي که در حال از بين رفتن است بگذارند.
زوج باسواد عمارت مقدم از همان سالهاي ابتدايي ازدواجشان تصميم مي
گيرند که هيچ وقت بچه دار نشوند و به جاي بچه داري، موزه داري
کنند. آنها نگهداري از اشياي تاريخي موجود در خانه شان را فرزندان
خود مي پنداشتند که بايد براي نسلهاي بعد نگهداري شوند.
خانه اي که اکنون به عنوان موزه مقدم از آن ياد مي شود از خانه هاي
مجلل دوره قاجار و داراي بخش هاي اندروني و بيروني است اما در
کنار تمام اجزاي اين عمارت مجلل، کاشي هاي زرين فام و گرانبهايي را
مي‌توان يافت که مقدم براي پاسداري از آنها، جايي مناسب را در ديوار
براي آنها در نظر گرفته بود تا از آسيب در امان بمانند برخي از اين
کاشي ها در دنيا منحصر به فرد هستند.

اما کلکسيون پارچه استاد مقدم نيز جزو يکي از کلکسيون هاي پارچه در
دنياست اين پارچه هاي قيمتي اکنون به صورت فريز شده در داخل
مجموعه نگهداري مي شود امکان بازديد عموم از آنها وجود ندارد جز
يکي از پارچه ها که آن هم درون قاب شيشه اي نگهداري مي شود.
در کنار تمام در و ديوارهاي کاشي کاري شده و زيباي عمارت مقدم،
اتاق کوچکي راه ورودي به زيرزمين خانه است که تمام در و ديوار آن
با سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي و صدف و مرجان هاي زيبا نقش داده
شده است.
مقدم در دفترچه خاطراتش نحوه بدست آوردن بسياري از اشياي تاريخي
موجود در اين خانه را شرح داده و گفته که يا آنها را از دستفروش هاي
بازار و يا از مالکاني که قصد تخريب خانه هاي تاريخي خود را با تمام
ملحقاتش داشتند خريده است.

برخي ديگر از اين اشيا درحال خروج از کشور بودند و يا در حراجي
هاي کشورهاي بيگانه دست به دست مي شدند که مقدم با ثروت
خانوادگي اش آنها را خريده و به ايران برگردانده است.
اما بسياري ديگر از اين اشياي تاريخي توسط سفرا و فرهنگياني که
مهمان مقدم بودند به اين خانواده هديه داده شده است مانند اشيايي که
حدس زده مي شود از بيت المقدس به او هديه شده است.

اما در بين تمام اين آثار برخي مانند سفال قرمز رنگ چشمه علي که
متعلق به هزاره پنجم قبل از ميلاد است، قدمت زيادي دارد که هيچ
کس نمي داند چطور سر از اين خانه در آورده است، به همين دليل
اداره کل موزه هاي دانشگاه تهران که اکنون مديريت اين موزه را بر
عهده دارد مي خواهد به بررسي مبدا اين اشيا بپردازد.
مقدم در سال 1351 خانه پدري خود را با تمام آثار ارزشمندش وقف
دانشگاه تهران کرد تا اينکه در سال 1366 دار فاني را وداع گفت.
پس از مرگش نيز همسرش در سال 69 توليت موزه را در اختيار
مستقيم دانشگاه تهران قرار داد و سرانجام پس از چند سال عمليات
مرمت، در مرداد ماه سال 88 در اين خانه به روي بازديدکنندگان
گشوده شد.
فرستنده :مريم خرد