تاريخ و پيدايش بازيهاي المپيک

دوران باستان
بازيهاي المپيک در ابتدا يک جشن مذهبي بود که براي اداي احترام به زئوس (پادشاه خدايان يونان) در صحن مربوط به او برگزار مي‌شد. اين
مسابقات هر چهار سال يک بار و از سال 776 قبل از ميلاد در المپيا که محل صحن زئوس بود برگزار مي شد.

(تصوير متعلق به مجسمه زءوس است که مسابقات المپيک براي اداي احترام به او در صحن مقدس او در المپيا برگذار مي شد.)

افسانه هاي زيادي پيرامون پيدايش مسابقات المپيک به وجود آمده است: بر اساس يک داستان، هرکول (که در اساطير يوناني نيم خدا بود) آن
را جهت تجليل از فتوحات بي نظيرش بوجود آورد. بر اساس افسانه هاي ديگر زئوس و کرونوس، دو خداي يونان باستان، با يکديگر بر سر
فرمانروايي المپيا به جدال برخاستند که نهايتاً زئوس به پيروزي نائل آمد. بر اساس اين داستان مسابقات المپيک يادبود اين پيروزي مي باشد.
در دوران باستان تنها مردان يوناني که آزاد (و نه برده) متولد شده بودند مي‌توانستند در مسابقات در جشن مذهبي زئوس شرکت کنند. زناني که
مجرد بودند در تاريخ ديگري به احترام هرا همسر زئوس و مادر هرکول، به مسابقه مي پرداختند. زنهاي ازدواج کرده حق شرکت در مسابقات
را نداشته و در صورت مخالفت بايد بهاي آن را با جانشان مي پرداختند.

مسابقات المپيک در بين يوناني ها از اهميت زيادي برخوردار بود چنانکه مورخين يوناني در دوران باستان، از آن به عنوان يک واحد براي
اندازه گيري زمان استفاده مي کردند. يک «المپياد» بيانگر چهار سال مي بود.
مسابقات در ابتدا تنها شامل «مسابقه دو» بود، ولي بعد ها کشتي، بوکس و پرش به آن اضافه شد. شرکت کنندگان که متشکل از افرادي که
ثروت و وقت کافي داشتند که به تمرين ورزشي بپردازند.

افراد در اين مسابقات به صورت شخصي شرکت مي کردند و نه به عنوان نمايندگان از شهر يا ناحيه اي خاص. تمرکز اصلي اين مسابقات بر
روي ويژگي هاي مردانه مانند قدرت و ورزيدگي که فرهنگ يوناني آن زمان ارج مي نهاد پايه گذاري شده بود.
بر خلاف سنت جاري در ناحيه مديترانه که بر پوشيدگي تأکيد داشت شرکت کنندگان برهنه در مسابقات شرکت مي کردند (کلمه «ژيمناستيک»
به عنوان مثال از کلمه يوناني به معني «برهنه» مي آيد) مورخين نظريات متفاوتي جهت توضيح اين موضوع ارايه کرده اند: حضور برهنه
در بين عموم مردم بدون اينکه شخص تحريک جنسي بشود نشانگر کنترل شخص بر خودش است يا لخت بودن بخشي از مراسم مذهبي بود که
بر مفهوم گذرا بودن تأکيد مي کرد يا عقيده به اينکه برهنگي قدرت جادويي به آنها در مقابل صدمات مي داد و يا اينکه برهنگي لباس
مخصوص افراد از طبقه بالا بود... چيزي که به هر حال مشخص است اين است که يوناني ها برهنگي را خجالت آور نمي دانستند.
در زير و روي تاريخ يونان و آثار کشف شده به سال 766 پيش از ميلاد مسيح برخورد مي‏کنيم که «تيمائوس» نخستين مورخ يوناني در
نوشته‏هاي خود از مردي بنام «کره ابوس» ياد کرده‌است که در راه رفتن از همه سريعتر بوده‌است.

اين جشنها بيشتر از آن جهت رونق گرفت که عاملي بود براي ورزيده شدن و آماده کردن جوانان براي مقابله با هر نوع تجاوز بخاک يونان.
رشته‌هاي ورزشي برگزار شده در ادوار مختلف اين مسابقات شامل ماده‌هاي مختلف مسابقات دو، پرش، پرتاب ديسک، پنجگانه باستاني،
مشتزني، کشتي، پانکريشن، اسب‌دواني و ارابه راني مي‌شد.

نوباوگان، جوانان و پهلوانان جداگانه به مبارزه مي پرداختند، در حاشيه المپيک مسابقه‏هاي شعر و شاعري، سخن‏وري و موسيقي هم برگزار
مي‏گرديد.

جشن‏هاي «المپيا» ادامه داشت تا سال 394 که امپراتور روم آن‌را تعطيل کرد. اين تعطيلي طولاني سبب ويراني «المپيا» و نيايشگاه
«زئوس» نماد قدرت و پهلواني گرديد.

احيا مجدد در دوران مدرن
يک باستان‏شناس آلماني به نام «کورتيوس» در دل تپه‏هاي خاموش «المپيا» به کاوش پرداخت، و آثار شگفتي را کشف کرد.
فکر احياي اين بازيها قوت گرفت و با هزاران دشواري مردي شريف، انسان دوست و دانشمند بنام «پي‌ير بارون دوکوبرتن» فرانسوي به
کمک دوستان خود در سال 1889 در پاريس همايشي تشکيل داد و اساس بازيهاي جديد المپيک را پي نهاد.
بازيهاي المپيک با الهام ازاين نام و اين دورهاي قهرماني بوجود آمد. رسماً ازسال1896 بود که درآتن انجام گرفت وپس از آن هر چهارسال
يک باردرنقاط مختلف جهان انجام گرفته‌است وفقط سه دوره بدليل جنگ جهاني اول و دوم انجام نپذيرفت.