ايران در بازي هاي المپيک


1948 - لندن (انگلستان)
تعداد ورزشکاران ايران: 38 تن، ‌تيراندازي (3) مشت زني (9) وزنه برداري (5) کشتي آزاد (8) تيم ملي بسکتبال (12) ژيمناستيک (1)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- بسکتبال: با 5 باخت و يک برد، در ميان 23 کشور پانزدهم شد.
- کشتي آزاد: منصور رئيسي (چهارم)، عباس زندي (هفتم مشترک)، ابوالقاسم سخدري (پنجم مشترک). عنوان تيمي: نهم.
- وزنه برداري: جعفر سلماسي (مدال برنز)، محمود نامجو (پنجم- شکستن رکورد دو ضرب جهان).
- نتيجه: ايران با کسب يک مدال برنز در رده آخر کشورهاي دريافت کننده مدال (سي و چهارم) قرار گرفت.

1952 - هلسينکي (فنلاند)
تعداد ورزشکاران ايران: 22 تن، کشتي آزاد (8) وزنه برداري (7) مشت زني (6) دووميداني (1)
نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: محمود ملاقاسمي (مدال برنز)، مهدي يعقوبي (هشتم مشترک)، ناصر گيوه‌چي (مدال نقره)، جهانبخت توفيق (مدال برنز)،
عبدالله مجتبوي (مدال برنز)، غلامرضا تختي (مدال نقره)، عباس زندي (پنجم). عنوان تيمي: سوم .
- وزنه برداري: محمود نامجو (مدال نقره)، علي ميرزايي (مدال برنز)، محسن عدل طباطبايي (هشتم)، حسن فردوس (پنجم)، جلال
منصوري (هشتم)، محمدحسن رهنوردي (چهارم)، فيروز برهان (پنجم). عنوان تيمي: سوم.
- نتيجه: ايران با کسب 3 مدال نقره و 4 مدال برنز در رده سي ام جاي گرفت.

1956 - ملبورن (استراليا)
تعداد ورزشکاران ايران: 17 تن، کشتي آزاد (8) وزنه برداري (7) دووميداني (2)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: محمدعلي خجسته‌پور (نقره)، مهدي يعقوبي (نقره)، ناصر گيوه‌چي (ششم مشترک)، امامعلي حبيبي (طلا)، نبي سروري
(چهارم مشترک)، عباس زندي (هفتم مشترک)، غلامرضا تختي (طلا). عنوان تيمي: سوم.
- وزنه برداري: محمود نامجو (برنز)، هنريک تمرز (پنجم)، ابراهيم پيروي (هفتم)، جلال منصوري (چهارم)، فيروز پژمان (چهارم).
عنوان تيمي: سوم.
- دووميداني: نجم‌الدين فارابي (با 5103 امتياز، چهاردهم).
- نتيجه: ايران با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و يک برنز در رده بندي نهايي، چهاردهم شد.

1960 - رم (ايتاليا)
تعداد ورزشکاران ايران: 25 تن، مشت زني (4) دووميداني (1) کشتي آزاد (8) کشتي فرنگي (4) وزنه برداري (7) تيراندازي (1)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: محمدابراهيم سيف پور (برنز)، مهدي يعقوبي (هفتم)، مصطفي تاجيک (چهارم مشترک)، محمدخادم ازغدي (هشتم)، امامعلي
حبيبي (چهارم مشترک)، غلامرضا تختي (نقره). عنوان تيمي: پنجم.
- کشتي فرنگي: محمد پذيرايي (برنز)، حسين ملاقاسمي (ششم مشترک).
- وزنه برداري: اسماعيل علم خواه (برنز)، محمد عامي تهراني (ششم)، هنريک تمرز (چهاردهم)، اميري منگشتي (دهم).
- نتيجه: ايران با کسب يک مدال نقره و سه مدال برنز در رده بيست و هشتم جاي گرفت.

1964 - توکيو (ژاپن)
تعداد ورزشکاران ايران: 58 تن، دووميداني (8) دوچرخه سواري (4) مشت زني (1) شنا(1) شيرجه (1) ژيمناستيک (2) فوتبال (18)
تيراندازي (4) کشتي آزاد (7) کشتي فرنگي (5) شمشيربازي (4)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: اکبر حيدري (برنز)، عبدالله خدابنده (هشتم)، عبدالله موحد (پنجم)، محمدعلي صنعتکاران (برنز)، منصور مهدي زاده
(چهارم)، غلامرضا تختي (چهارم). عنوان تيمي: پنجم.
- کشتي فرنگي: رسول ميرمالک (ششم)، اصغر ذوقيان (هفتم مشترک).
- وزنه برداري: رجبي اسلامي (دهم)، پرويز جلاير (هفتم).
- نتيجه: ايران با دريافت 2 مدال برنز در رده بندي نهايي، سي و پنجم شد.

1968 - مکزيکو (مکزيک)
تعداد ورزشکاران ايران: 14 تن، دووميداني (1) وزنه برداري (4) کشتي آزاد (8) کشتي فرنگي (1)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: ابوطالب طالبي (برنز)، شمس‌الدين سيدعباسي (برنز)، عبدالله موحد (طلا)، علي محمد مومني (چهارم). مقام تيمي: ششم.
- وزنه برداري: محمد نصيري (طلا)، پرويز جلاير (نقره)، نصرالله دهنوي (ششم). مقام تيمي: چهارم.
- نتيجه: ايران با کسب 2 مدال طلا، يک نقره و دو برنز در رده بندي نهايي، نوزدهم شد.

1972 - مونيخ (آلمان غربي)
تعداد ورزشکاران ايران: 51 تن، کشتي آزاد (10) مشت زني (5) فوتبال (19) کشتي فرنگي (5) دوچرخه سواري (4) وزنه برداري
(3) دووميداني (3) شمشيربازي (2)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- وزنه برداري: محمد نصيري (نقره)، نصرالله دهنوي (پنجم). عنوان تيمي: ششم.
- کشتي آزاد: ابراهيم جوادي (برنز)، رمضان خدر (هفتم)، منصور برزگر (پنجم مشترک). مقام تيمي: ششم.
- کشتي فرنگي: رحيم علي آبادي (نقره).
- نتيجه: ايران با دريافت 2 مدال نقره و يک برنز در رده بيست و هشتم جاي گرفت.

1976 - مونترال (کانادا)
تعداد ورزشکاران ايران: 88 تن، فوتبال (19) تيراندازي (4) شمشيربازي (13) مشت زني (6) دوچرخه سواري (7) وزنه برداري (7)
واترپلو (11) دووميداني (4) کشتي آزاد (10) کشتي فرنگي (7)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: منصور برزگر (نقره)، محسن فره وشي (چهارم)، رمضان خدر (پنجم).
- وزنه برداري: محمد نصيري (برنز).
- کشتي فرنگي: مرادعلي شيراني (ششم).
- نتيجه: ايران با کسب يک مدال نقره و يک برنز در رده بندي نهايي، سي و سوم شد.

1988 - سئول (کره‌جنوبي)
تعداد ورزشکاران ايران: 27 تن، کشتي آزاد(8)، کشتي فرنگي (7)، دوچرخه‌سواري(7)، دو ماراتن(1) تکواندو (غيررسمي - 4)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: عسکري محمديان (نقره)، اکبر فلاح (چهارم)، آيت واگذاري (ششم)، عنوان تيمي: نهم.
- نتيجه: کاروان ايران با کسب يک مدال نقره همراه با کشورهاي کاستاريکا، شيلي، سنگال، جزاير ويرجين، جزاير آنتيل، پرو و اندونزي
در رده سي‌وششم قرار گرفت.

1992 - بارسلونا (اسپانيا)
تعداد ورزشکاران ايران: 40 تن، کشتي آزاد (10)، کشتي فرنگي (6)، دوچرخه‌سواري (7)، مشت زني (6)، وزنه‌برداري (5)،
دووميداني (2)، تنيس‌روي ميز (1)، تکواندو (3)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: عسکري محمديان (نقره)، اميررضا خادم (برنز)، رسول خادم(برنز)، علي اکبرنژاد (چهارم)، ايوب بني‌نصرت(پنجم). عنوان
تيمي: سوم
- کشتي فرنگي: رضا سيم‌خواه (ششم)، عبدالله چمن‌گلي (ششم)، حسن بايک (پنجم). عنوان تيمي: دوازدهم.
- نتيجه: ايران با يک مدال نقره و دو برنز به همراه بلژيک و کرواسي در رده چهل و چهارم قرار گرفت.

1996 - آتلانتا (ايالات متحده)
تعداد ورزشکاران ايران: 19 تن، کشتي آزاد(9)، کشتي فرنگي(1)، مشت‌زني(4)، تيراندازي زنان(1)، شنا(1)، دووميداني(1)،
وزنه‌برداري(1)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- کشتي آزاد: غلامرضا محمدي (پنجم)، محمد طلايي (ششم)، اميررضا خادم (برنز)، رسول خادم (طلا)، عباس جديدي (نقره).
- کشتي فرنگي: احد پازاج (دوازدهم).
- نتيجه: تيم ايران با کسب يک مدال طلا، يک نقره و يک برنز در مکان چهل‌و‌سوم جاي گرفت.

2000 - سيدني (استراليا)
تعداد ورزشکاران ايران: 35 تن، جودو(3)، مشت زني(5)، دوچرخه‌سواري(2) ، تيراندازي(1)، وزنه‌برداري(6)، تکواندو(2)،
دووميداني(1)، شنا(1)، تنيس روي ميز(1)، کشتي فرنگي(3)، کشتي آزاد(8)، سوارکاري(1)، قايقراني(1)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- وزنه‌برداري: حسين رضازاده (مدال طلا)، حسين توکلي (طلا)، کوروش باقري (چهارم).
- کشتي آزاد: عليرضا دبير (طلا)، اميررضا خادم (چهارم)، عباس جديدي (چهارم)، عليرضا حيدري (ششم)، محمد طلايي (چهارم).
- تکواندو: هادي ساعي (برنز).
- جودو: آرش ميراسماعيلي (پنجم).
- نتيجه: ايران با کسب 3 مدال طلا و يک برنز به مقام بيست و ششم دست يافت.

2004 - آتن (يونان)
تعداد ورزشکاران ايران: 38 تن، جودو(7)، مشت زني(1)، دوچرخه‌سواري(4)، تيراندازي(1)، وزنه‌برداري(5)، تکواندو(2)،
دووميداني(2)، شنا(1)، تنيس روي ميز(1) ، کشتي فرنگي(6)، کشتي آزاد(7)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- وزنه‌برداري: حسين رضازاده (طلا)، شاهين نصيري‌نيا (چهارم).
- تکواندو: هادي ساعي (طلا)، يوسف کرمي (برنز).
- کشتي فرنگي: سجاد برزي (چهارم).
- کشتي آزاد: مسعود مصطفي جوکار (نقره)، مجيد خدايي (پنجم)، عليرضا حيدري (برنز)، عليرضا رضايي (نقره).
- نتيجه: تيم ايران با کسب 2 مدال طلا، دو نقره و دو برنز در رده بيست و نهم جاي گرفت.

2008 - پکن (چين)
تعداد ورزشکاران ايران: 54 تن، تکواندو(3)، بسکتبال(12)، کشتي آزاد(7)، کشتي فرنگي(5)، جودو(6)،بوکس(3)، وزنه برداري(3)،
شنا(1)، بدمينتون(1)، تنيس روي ميز(1)،قايقراني(2)، تيروکمان(2)، دوچرخه سواري(3)، دووميداني (5)

نتايج کاروان ورزشي ايران:
- تکواندو: هادي ساعي (طلا)
- بسکتبال: (يازدهم)
- کشتي آزاد: عباس دباغي(دهم)، سيد مراد محمدي(برنز)، مهدي تقوي(دهم)، ميثم مصطفي جوکار(نوزدهم)، رضا يزداني(يازدهم)، سعيد
ابراهيمي(دهم)، فردين معصومي(پنجم)
- کشتي فرنگي: حميد سوريان(پنجم)، علي محمدي(يازدهم)، سامان طهماسبي(يازدهم)، مسعود هاشم زاده(پانزدهم)
- جودو: علي معلومات(پنجم)، محمد رضا رودکي(پنجم)
- بوکس: مرتضي سپهوند(پنجم)
- وزنه برداري: اصغر ابراهيمي(هفتم)،محسن بيرانوند(يازدهم)، رشيد شريفي(ششم)
- قايقراني: محسن شادي در مجموع(بيست و ششم)، هما حسيني در مجموع(بيست وهشتم)
- دوچرخه سواري
مسير جاده: حسين عسگري(پنجاه ودوم)، قادر ميزباني(هفتاد و نهم)
تايم تريل انفرادي: حسين عسگري(سي و پنجم)
- دووميداني:
پرتاب ديسک: احسان حدادي در مجموع(هفدهم)، عباس صميمي در مجموع(بيست وششم)
دوي 800 متر: سجاد مرادي(نهم)
ده گانه: هادي سپهرزاد(بيست ودوم)
نتيجه:تيم ايران با کسب يک مدال طلا و يک مدال برنز در رده پنجاه و يکم جاي گرفت.


2012 - لندن (انگلستان)

کاروان ورزشي ايران در مسابقات المپيک لندن با کسب چهار مدال طلا، پنج نقره و سه برنز پرافتخارترين کاروان ورزشي کشورمان در
ادوار مختلف المپيک شد.

کسب 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 مدال برنز و مجموع 12 مدال حاصل حضور 52 ورزشکار ايراني در 16 روز مصاف با حريفان در
المپيک بود.
... ادامه مطلب