1-يک عدد سيب زرد را برداشته ، آن را برش دهيد وجدا کنيد ،سپس اين قسمت را از سمت پوست سيب واز داخل به لايه هاي نازک
تقسيم کنيد تا در روي آن يک لايه ي نازک بيضي شکل باقي بماند وکاملا اين لايه ها را از هم جدا نماييد به طوري که در آخر شما
بسته به اندازه ي برشها 4 تا 5 لايه ي هفتي شکل خواهيد داشت والبته اگر اين هفت ها از وسط هم نصف شدند نگران نباشيد چرا که
اشکالي در تزيين ايجاد نمي کند.پس از جدا سازي لايه ها آنها را در جاي قبلي خود قرار دهيد با اين تفاوت که هر لايه را کمي از لايه
ي قبلي خود پايين تر بگذاريد (حتي اگر از وسط هم نصف شده باشند به همين صورت قرار دهيد) تا شبيه پرهاي يک قوي زيبا در
آيد.يک سيب قرمز را نيز به همين صورت درست کنيد.هم مي توانيد اين دو سيب را بر روي سيب هاي ديگر يا ميوه هاي ديگر قرار دهيد وهم با بر داشتن لايه اي از زير سيب وقرار دادن
آن با خلال دندان در جلوي پرهاي قو آن را کامل کرده وبه شکل دو قوي زرد وقرمزدر کنار ميوه ها قرار دهيد.

2- چند عدد سيب سرخ را در ظرفي بچينيد و همراه با آنها آجيل هايي مثل گردو و بادام درسته قرار دهيد و براي زيبايي بيشتر ميتوانيد
مانند شکل از شکلات يا بيسکويت هاي زيبا يا از شمع هاي مختلف و رنگي نيز استفاده کنيد.3- پرتقال را از اطراف ودور تا دور، دوراني مثل سيب پوست کرده وجدا کنيد.پرتقال پوست شده را از وسط کاملا باز کرده وپوست
آن را به شکل گل در آورده در وسط آن قرار دهيدوروي ميوه هاي با پوست يا وسط ظرف ميوه هاي پوست شده ي آماده قرار دهيد .4- پرتقالهاي پوست شده ي آماده را از هم جدا کرده وبا ميوه هاي پوست شده ي ديگر مثل سيب وکيوي وآناناس وخيار حلقه وخورد
شده به طور جدا گانه در ظرفهاي چند قسمتي يا ظرف گردي که خودتان آنها را جدا گانه مي چينيد قرار داده وبراي پذيرايي با يک
چنگال آماده کنيد.
فرستنده : خانم مريم خرد