تزيين ليوان با ميوه
ابزاري که در تصوير مي بينيد و ليمو رو به شکل فنري در مياره در ابزار سفره آرايي موجود است . کافيه به يک لوازم قنادي فروشي و
يا ... مراجعه کنيد و يک چاقو براي برش زدن ميوه ها و ليمو و يک رنده شکلات و يک عدد شکلات تخته اي براي رنده شدن تهيه کنيد.
livan2 livan3 livan4
livan5 livan6 livan7
livan8 livan9
فرستنده : خانم مريم خرد