تزيين ميز غذا

براي تزئين و چيدن گل روي ميز خوب است كه چند نكته اساسي و مهم را به ياد داشته باشيد:

انتخاب گل:
شما مي توانيد هر گلي را كه مي خواهيد و دوست داريد انتخاب كنيد، اما بايد توجه كنيد كه رنگ هاي گل ها با هم تركيب مناسبي را تشكيل
دهد. هماهنگي بين رنگ گل ها و رنگ دستمال سرسفره ها نيز جلوه بيشتري به ميز شام مي بخشد، بلندي گل ها را به گونه اي تنظيم كنيد تا
ميهمان هايي كه در دو طرف ميز قرار گرفته اند بتوانند به راحتي باهم به گفتگو بنشينند.

راهنماي آراستن گل سرميز:
اسفنج گل آرايي را درست به اندازه بشقاب يا ديسي كه براي اين كار در نظر گرفته ايد ببريد و با نوار چسب ويژه گل آرايي آن را به ظرف
محكم بچسبانيد تا ثابت بماند، شمع ها را در وسط ظرف در اسفنج فرو كنيد، گل ها و برگ هاي سبز را به شكل بيضي در ديس بچيني، تا
امتداد و انتهاي بعضي از گل ها و برگ هاي سبز با سطح روي ميز مماس باشد، به اين گل ها آب فراوان دهيد تمام اين گل ها (گل هاي
فرزيا، گل داودي، سوسن، ميموزيا، آنتوريوم قرمز) خيلي زود تشنه مي شوند.

تشريفات چيدن ميز ميهماني رسمي:

ليوان ها:
ليوان ها را بالاي محل قرار گرفتن كارد و معمولاً به ترتيبي سرميز مي گذارند كه به راحتي براي نوشيدن در دسترس باشد. فرانسوي ها
ليوان ها را كمي بيشتر نزديك به وسط قرار مي دهند، هميشه تنگ آب را سر سفره بگذاريد و مراقب باشيد كه در سرتا سر مدت صرف غذا
آب تنگ پر باشد.

دستمال سفره:
دستمال سفره را به زيبايي و دقت تا بزنيد و در بشقاب نان در سمت چپ يا در وسط بشقاب غذاخوري بگذاريد. براي تزئين نيز مي توانيد از
حلقه دستمال سفره استفاده كنيد، در انتخاب رنگ روميزي ذوق و سليقه به خرج دهيد.

شمع :
براي ميهماني شام، مناسب است و به فضاي محيط گرمي بيشتري مي دهد.

گل:
سعي كنيد هميشه روي ميزي كه مي چينيد گل هم بگذاريد، ظرافت خاصي به ميز شما مي دهد. فراموش نكنيد كه اگر لازم باشد نمك، فلفل و
خردل را سرميز بگذاريد. اما قبل از اين كه بخواهيد چيز شيريني پذيرايي كنيد آنها را از روي ميز برداريد.
فرستنده : خانم مريم خرد