1- بيشترين توليد پسته
2- بيشترين توليد خاويار
3- بيشترين توليد خانواده توت
4- بيشترين توليد زعفران (80% کل توليد جهاني)
5- بيشترين توليد زرشک
6- بيشترين توليدميوه آلويي (از قبيل شفت وگيلاس وغيره )
7- بالاترين دماي ثبت شده روي سطح زمين (70.7 درجه سانتيگرد در کوير لوت)
8- بيشترين تلفات انساني در سرما و کولاک برفي (4000 نفر در کولاک سال 1350 کشته شدند، ميزان بارش برف 8 متر در 5
روز)
9- بزرگترين واردکننده گندم
10- بيشترين فرار مغز ها
11- بيشترين نسبت زن به مرد در مدارس و دانشگاه ها (1.23 زن در مقابل هر مرد)
12- بالاترين ميزان تشعشات زميني، با شدت سالانه 260 ميلي سيورت در رامسر (مقايسه= يک عکس راديوگرام سينه 0.05 ميلي
سيورت، ميدانهاي اطراف چرنوبيل 25 ميلي سيورت)
13- بيشترين تعداد زمين لرزه هاي بزرگ (بالاي 5.5 ريشتر)
14- دقيق ترين تقويم دنيا (تقويم جلالي)
15- بيشترين مصرف ترياک و هرويين (امريکا بيشترين مصرف کوکايين را دارد)
16- بيشترين تعداد تغيير پايتخت در طول تاريخ (تهران سي و دومين پايتخت ايرانست)
17- کهنترين کشور دنيا (تاسيس شده در 3200 سال قبل از ميلاد مسيح)
18- ميزبان بزرگترين جميعت مهاجر جهان (اکثرا عراقي و افغاني)
19- بزرگترين توليد کننده فيروزه
20- بزرگترين منابع روي در جهان
21- بزرگترين توليد کننده و صادر کننده فرش هاي دست بافت (75% کل توليد جهاني)
22- بيشترين شتاب پيشرفت توليد علم و تکنولوژي در جهان (340000% رشد در طول 37 سال 1349-1387، شتاب رشدي
يازده برابر متوسط جهان در سال 1388, رشد سالانه کنوني 25.7%)
23- بزرگترين سيستم بانکي اسلامي (کل سرمايه 236 ميليارد دلار)
24- بالاترين ميزان وابستگي به انرژي (بيشترين اتلاف انرژي در جهان)
25- بزرگترين منابع انرژي هيدروکربن (گاز و نفت با هم، با ارزش 14000 ميليارد دلار بر حسب قيمت جهاني 75 دلار هر بشکه
نفت)
26- بالاترين تناسب ذخاير به توليد براي نفت در جهان(با ميزان توليد کنوني ايران معادل 89 سال ذخاير نفتي دارد)
27- بيشترين آمار بيماران مبتلا به سرطان در جهان
28- بزرگترين فوران چاه نفت در تاريخ (نشت چاه نفتي قم در سال 1335 سه ماه ادمه داشت با فوران روزي 125000 بشکه نفت،
ارتفاع فوران 52 متر، مقايسه با نشت نفتي خليج مکسيکو با خروج سه ماه 53000 بشکه در روز)
29- بالاترين آلودگي ديوکسيد گوگرد در هواي شهري
30- قديميترين منبع مصنوعي يا ساختگي آبي جهان با قدمت 2700 سال (قنات گناد آباد هنوز هم آب 40000 نفر را فراهم ميکند)
31- بزرگترين مجموعه جواهرات در جهان (جوهرات شاهي ايران در موزه بانک مرکزي ايران بزرگترين گنجينه جوهرات جهانست)
32- کهن ترين امپراتوري جهان (هخامنشيان اولين ابرقدرت تاريخ بودند و در اوج قدرت بر 44% کل جميعت جهان حکومت
ميکردند که اين بالاترين درصد جميعت تحت يک دولت در تاريخ هم هست)
33- بيشترين تعداد تلفات در جنگ شيميايي (100000 کشته و 100000 زخمي در جنگ با صدام، ايران همچنين دومين رتبه تلفات
تاريخ را بر اثر سلاح هاي کشتار دست جمعي بعد از ژاپن دارد)
34- بيشترين تعداد شيعه ها در جهان (89% جميعت ايران)
35- بالاترين رشد مصرف گاز طبيعي
36- بيشترين رشد تعداد خودروهاي گازسوز