لاتيدان؛ طولاني ترين پل تاريخي ايران

براي ديدن طولاني ترين پل تاريخي ايران بايد به شهرستان خمير استان
هرمزگان سفر کنيد. پلي که در سال 1372 با وقوع سيلاب در نزديکي
روستاي نيم کار شهرستان خمير از خاک بيرون آمد و چند سال بعد در
فهرست آثار ملي ايران ثبت شد.
پل تاريخي لاتيدان 500 سال قبل، يعني در اواخر دوران صفويه و اوايل
دوره افشاريه در مسير کارواني بندرعباس- لار در استان فارس ساخته شد.
آن هم با يک کيلومتر طول که چيزي حدود سه برابر طولاني تر از سي و
سه پل اصفهان مي شود.

آن روزها قرار بود اين پل محل عبور کاروان هاي نظامي اي باشد که
راهي هرمزگان مي شدند تا پرتغالي ها را ازخليج فارس بيرون کنند اما بعد
از اخراج پرتغالي ها از ايران، رفته رفته از اهميت بندري جزيره هرمز
كاسته شد و بندرعباس جاي آن را گرفت تا مهم ترين بندر ارتباطي ايران
باشد. به اين ترتيب، پل لاتيدان در گذر زمان کم کم به يک پل تجاري در
مسير کارواني بندرعباس، لار تبديل شد که براي گسترش امور بازرگاني
مورد استفاده قرار مي گرفت.

اين پل که به پل کول هم معروف است درست در 50 کيلومتري غرب شهر
بندرعباس در20 کيلومتري غرب مغ احمد بر روي رودخانه کول قرار
گرفته و بر خلاف پل‌هاي ديگر دوره صفويه که آجري هستند، از سنگ
هاي بدون شکل ساخته شده است.

اگر گذارتان به اين پل بيفتد، دهانه هاي بسيار زيادي را در آن مي بينيد که
توصيه مي کنيم يک صبح تا ظهر براي شمردن آنها وقت نگذاريد! کساني
که قبل از شما اين دهانه ها را شمرده اند تعداد آنها را 233 دهانه اعلام
کرده اند که 33 دهانه آن سالم و بيش از 200 متر آن قابل احياء است.
شايد برايتان جالب باشد که بدانيد در ميان دهانه هاي اين پل چشمه تاق‌هايي
در دو طبقه تعبيه شده‌ و بناي اين پل را تبديل به يکي از عالي‌ترين
طرح‌هاي پل‌سازي ايران قديم کرده است.