براي اين که بدانيم کدام سياره طولاني ترين شبانه روز را دارد بايد يک تعريف کلي درباره شبانه روز ارائه دهيم. طول يک شبانه روز
عبارت است از مدت زماني که سياره، يک دور به حول محور خودش مي گردد. در واقع اين مدت زمان نمايش دهنده دوره تناوب
سياره است.

طول شبانه روز در ساير سيارات منظومه شمسي
عطارد : 58 روز و 15 ساعت
زهره: 243 روز
مريخ: 24 ساعت و 39 دقيقه
مشتري: 9.9 ساعت
زحل: 10 ساعت و 45 دقيقه
اورانوس: 17 ساعت و 14 دقيقه
نپتون: 16 ساعت و 6 دقيقه ( البته سرعت چرخش نواحي قطبي با استوايي اين سياره متفاوت است.)

براساس تعريف بالا و زمان هاي ارائه شده مشخص مي شود که زهره داراي طولاني ترين شبانه روز در ميان ساير سيارات منظومه
شمسي است. يک بار گردش زهره به دور خودش در حدود 243 روز زميني به طول مي انجامد. جالب است بدانيد که يک روز زهره
از يک سال آن بيشتر است! هر بار گردش سياره زهره به دور خورشيد در حدود 224.65 روز زميني طول مي کشد. در واقع روز
زهره به اندازه 20 روز زميني از سال آن بيشتر است.
جهت چرخش زهره نيز به دور خودش برعکس جهت چرخش زمين به دور خود است. اين موضوع بدين معني است که اگر شما بر
روي زهره زندگي مي کرديد شاهد طلوع خورشيد از غرب و غروب آن در شرق بوديد! همان طور که مشاهده مي کنيد روز و شب در
زهره بسيار عجيب و غريب است!

گرچه زهره خواهر دوقلوي زمين به شمار مي رود اما شرايط سطح آن با زمين تفاوت هاي بسيار زيادي دارد. جو زهره هميشه با لايه
اي بسيار ضخيم از ابر اسيد سولفوريک پوشيده شده است. دماي لايه هاي بالايي جو زهره به طور ميانگين 13 درجه سانتيگراد است،
در حاليکه دماي سطح اين سياره به 465 درجه سانتيگراد مي رسد. زهره داغ ترين سياره منظومه شمسي است . البته گفته مي شود
ميلياردها سال پيش، احتمالاً مقدار قابل توجهي آب داشته است. فضاپيماي سريع السير زهره قاطعانه تأييد کرد که اين سياره مقدار
بسياري از آب خود را از دست داده است.
اين امر به اين سبب رخ داده که تابش فرابنفش خورشيد وارد جوّ زهره شده و مولکول هاي آب را به اتم هاي سازنده اش تجزيه کرده
است: دو اتم هيدروژن و يک اتم اکسيژن. سپس اين اتم ها به فضا فرار کرده اند.
زهره در واقع نزديکترين سياره به زمين است و چون بين مدار زمين و خورشيد قرار گرفته است، از زمين مي توان بوسيله ي تلسکوپ
يا دوربين دوچشمي، آن را به شکل هلال مشاهده کرد. زهره يکي از سياره‌هايي است که مي‌توان آن را به آساني در آسمان پيدا کرد. اين
درخشان بيش از هر سياره ديگر ، به زمين نزديک مي‌شود و در نزديکترين نقطه به 42 ميليون کيلومتري ما مي‌رسد. زهره در
روشنترين حالت ، پس از ماه ، درخشنده‌ترين است. بسته به زمان هاي مختلف معمولا زهره هنگام طلوع در مشرق و يا هنگام غروب
خورشيد در مغرب ديده مي‌شود.