پوكي استخوان بيماري است كه بيش‌تر افراد در دوران پيري به آن دچار مي‌شوند و مي‌تواند مشكلات زيادي را براي فرد ايجاد كند.  وي در
ادامه تصريح كرد: با انجام ورزش‌هاي روزانه، نكشيدن سيگار، تغذيه مناسب و نخوردن مشروبات الكلي مي‌توان از بروز بيماري پوكي
استخوان پيشگيري كرد و براي پيشگيري از اين بيماري‌4 ساعت پياده‌روي در هفته‌با مصرف بهترين داروها برابري مي‌كند.  استاد دانشگاه
فلوريدا افزود: تحقيقات ما بر روي اين بيماري از سال 1996 تا سال 2008 بر روي مدل‌هاي انساني و حتي حيواني انجام شد و در اين
تحقيقات ما ميوه‌ها و خشكبارهاي مختلف مانند خرما، كشمش، توت فرنگي و ... را مورد مطالعه قرار داديم.    وي ادامه داد: اين تحقيقات
نشان مي‌دهد كه خوردن آلوي سياه (نه آلوي بخارا) استخوان‌هاي تخريب شده را ترميم مي‌كند و كيفيت استخوان‌هايي كه بر اثر خوردن اين آلو
ترميم مي‌شوند، بهتر از استخوان‌هايي است كه با بهترين داروها ترميم مي‌شود. اين درحالي است كه هزينه درمان با داروها ماهانه 600 دلار و
از طريق تزريق است اما مصرف اين آلوها هزينه زيادي ندارد و فرد به راحتي مي‌تواند از آن استفاده كند.  اين دانشمند ايراني مقيم آمريكا
يادآور شد:‌اصل اين آلوها در كنار درياي خزر رشد مي‌كند و هم اكنون آمريكا بزرگترين توليد كننده اين آلوها  است.   
فرستنده :مريم خرد
آلوي سياه بهترين درمان براي پوكي استخوان است