پيشگيـري از کـمردرد با تمـرينات ورزشـي سـاده

اکثر ما بطور معمول تمام روز رو در اداره يا ديگر محيط هاي کاري به يک حالت ثابت مي نشينيم، در نتيجه آخر شب، وقتي که مي خوايم به
رختخواب بريم خيلي از ما درد کمي رو در پشتمون احساس مي کنيم
اين مسئله رو ناديده نگيريد ...

اين درد مختصر بتدريج و براحتي ممکنه منجر به ناتوانيهاي زياد حرکتي يا حتي فوت بشه.
نگران نباشيد دوستان عزيز، سعي کنيد تمرينات زير رو براي 10 دقيقه
هر روز صبح انجام بديد و اين درد مزمن رو از بين ببريد
و از يک زندگي سالم لذت ببريد ...
فرستنده: مريم خرد