خوردن يک ليوان نوشيدني خنک بنظر خيلي مطبوع ميرسد . حال آنکه زماني که شما آب سرد بعد از غذا ميل ميکنيد آب سرد مي تواند توده
هاي چربي را که شما با غذا خورده ايد سفت و منجمد کند . اين عمل فرآيند هضم غذا را کند کرده و نيز زماني که با اسيد معده ترکيب مي
شود تجزيه شده و بسرعت توسط روده جذب مي شود .حتي سريعتر از غذاي جامد .

اين ماده سطح روده را مي پوشاند و تبديل به چربي شده و محمل مناسبي براي سرطان مي شود .. پس بهترين کار اينست که پس از خوردن
غذا سوپ يا نوشيدني گرم بخوريم ..

علائم مشترک حمله قلبي
يک تذکر درباره حمله قلبي اينست که بايد بدانيم که هر حمله قلبي لزوما با درد در ناحيه بازوي چپ آغاز نمي شود . بهتر است که به درد
شديد در ناحيه آرواره هم حساس باشيم .
شما ممکن است که در طول يک حمله قلبي هيچ احساس دردي در ناحيه قفسه سينه نداشته باشيد اما تهوع و عرق کردن شديد هم از علائم رايج
اين بيماري است ..

شصت درصد افرادي که در خواب دچار حمله قلبي مي شوند هرگز از خواب بيدار نمي شوند . اما درد در ناحيه آرواره ميتواند هشدار دهنده
باشد و شما را از خواب عميق بيدار کند . بهتر است که مراقب باشيم . هرچه بيشتر بدانيم به ما شانس بيشتري براي زنده ماندن مي دهد.


فرستنده: مريم خرد