آتشکده‌اي دو نيم‌ شده

هر روز که مي‌‌‌گذرد قامت آتشکده آذربغ افتاده‌تر مي‌شود. قامتي که کامل نيست و دست زمانه آن را به‌دونيم کرده، با اين حال اين اتفاق سبب
نمي‌شود که کوچکترين اهميتي به حفظ اين اثر تاريخي داده نشود.

در 30 کيلومتري شهرستان بابک واقع در استان کرمان ويرانه يکي از مهمترين آتشکده‌هاي ايران با ‌نام آذربغ به‌چشم مي‌خورد. اين اثر تاريخي
با اينکه آبستن حوادث تاريخي بسياري بوده اما هم‌اکنون در گستره بياباني وسيع تبديل به ويرانه‌اي شده که ره به جايي ندارد. اين‌درحالي است که
در سال جاري 90 ميليون تومان به پروژه‌هاي شهرستان بابک تعلق گرفت که از اين رقم تنها 25 ميليون تومان اختصاص يافت. کارشناسان
معتقدند پروژه‌ها استاني بوده و دست ما براي مرمت و حفاظت کاملا بسته است.

آتشکده "آذربغ" در جاده انار ـ شهربابک و در روستاي خالي از سکنه "کهتو کرها" قرار دارد. اثري شاخص که به‌دليل بي‌توجهي و نبود
رسيدگي به ويرانه‌‌اي پريشان در بياباني فراخ تبديل گشته است. کارشناسان ميراث‌فرهنگي معتقدند آسيب‌ديدگي آتشکده متعلق به‌سال‌هاي گذشته
است و به گفته آنها، در روستاي کهتوکرها و در نزديکي اين آتشکده قلعه‌اي تاريخي وجود داشت که درحال‌حاضر ديگر اثري از آن ديده
نمي‌شود.

آتشکده آذربغ در دوران پيدايش زرتشت و پادشاهان کيامنشي وجود داشته که پس از تخريب آن به دست اسکندر مقدوني، بابک پسر ساسان
مرائي خوري چهارده سال زير نظر اشکانيان اين بنا را بازسازي مي‎کند. گزيده‌اي کوتاه از تفسير نام پرستشگاه (آذربغ) از گذشته و امروز که
به نام (گنبد مير قطب الدين حيدر) که به لهجه توده مردم کنگ و نديک به گنبد سيدحيدر مشهور است. اين مکان در دهکده کهتوکردها
(کهتوکرها) وجود دارد. در شرق اين آتشکده و در رودخانه کنگ روستايي به نام آذربغ وجود دارد که امروزه به آدرباغ مشهور است.
بر اساس برخي از منابع تاريخي، بابک ساساني فرزند ساسان و پدربزرگ مادري اردشير بابکان که حاکم ايران در اواخر حکومت اشکانيان
بوده‌است، اين شهر را بنا نهاده‌است و به همين دليل آن را شهربابک ناميده‌اند.

گفته مي‌شود در دوران آخرين پادشاه صفويه که افغان‌ها به سرکردگي محمود افغان به ايران يورش آوردند و پس از 7 سال فرمانروايي در
ايران وقتي که نيروهاي افغاني مي‌خواستند از شهربابک خارج شوند جنگي سخت ميان نيروهاي افاغنه با سلحشوران شهربابکي در مي‌گيرد که
دامنه آن جنگ تا دهکده خور ادامه پيدا مي‌کند و بيشتر نيروهاي افغاني در سرزمين شهربابک کشته مي‌شوند و دژ نامي بهنوييه تخريب مي‌شود
و آتشکده آذربغ به توپ بسته مي‌شود.

در اين ميان فرمانرواي وقت شهربابک به نام ميرقطب الدين حيدر که گويي از سادات برگزيده کارمانيان بوده با پسرانش کشته و در محلي که
آتشکده وجود دارد مدفون مي‌شوند. سنگ‌هاي شکسته شده مزار سادات در مسجد کهتوکرها گواه اين حادثه تاريخي است.
بد نيست بدانيد که شهربابک يکي از شهرهاي استان کرمان است که در مسير محور جنوب به شمال ايران قرار دارد. اين شهر در غرب استان
کرمان واقع شده و فاصله آن تا کرمان230 کيلومتر است. بر اساس برخي از منابع تاريخي، بابک ساساني فرزند ساسان و پدربزرگ مادري
اردشير بابکان که حاکم ايران در اواخر حکومت اشکانيان بوده‌است، اين شهر را بنا نهاده‌است و به همين دليل آن را شهربابک ناميده‌اند.

فرستنده: مريم خرد