زندگينامه آناهيتا نعتي

در سال 1372 با نمايش تنبورنوازان (هادي مرزبان) بازي در تئاتر را آغاز کرد و در سال 1374 با بازي در مجموعه تلويزيوني دبيرستان
خضراء (اکبر خواجويي) شناخته شد. او تا به امروز در مجموعه هاي بسياري بازي کرده است.
آناهيتا همتي بازي در سينما را در سال 1375 و با فيلم به نمايش درنيامده افسانه پوپک طلايي (خسرو شجاعي) آغاز کرد و اولين فيلمي که
از او بر پرده سينماها به نمايش درآمد در سال 1378 و با نام عشق کافي نيست (مهدي صباغزاده) بود.
آناهيتا همتي هيچگاه ندرخشيد. هيچگاه آنطور که بايد ديده نشد، اما حضور فعالش در تلويزيون و بازيهاي روان و راحت او باعث شده تا
همچنان پرکارترين بازيگر تلويزيوني باشد.

مجموعه آثارات :
بازيگر :

1. يکي ميخواد باهات حرف بزنه 1390

2. برف روي شيرواني داغ 1389

3. پايان دوم 1389

4. پرستوهاي عاشق 1389

5. پنهان 1389

6. در امتداد شهر 1389

7. شش و بش 1389

8. يکي از ما دو نفر 1389

9. آل 1388

10. برخورد خيلي نزديک 1387

11. دعوت 1387

12. زن دوم 1386

13. پارک وي 1385

14. سوغات فرنگ 1385

15. شغال 1384

16. انتخاب 1383

17. زنداني707 1383

18. دلباخته 1378

19. هيوا 1377

جشنواره هاي مربوط به آناهيتا نعمتي:

1. کانديدا نقش دوم زن براي فيلم "برف روي شيواني داغ" در سال 1389 در جشنواره فجر(دوره بيست و نهم)