زندگينامه بابک حميديان

متولد 1359 تهران.
مدرک تحصيلي: فارغ التحصيل رشته نمايش با گرايش طراحي صحنه از دانشگاه آزاد اسلامي.در سال 1378 با حضور در يک نمايش
بازيگري را آغاز کرد و پس از آشنايي با آتيلا پسياني عضو گروه «بازي» شد.

مجموعه آثار:
بازيگر:

1. چ (چمران) 1391

2. بغض 1390

3. يک خانواده محترم 1390

4. پنهان 1389

5. ديو و دلبر 1389

6. روز رستاخيز 1388

7. کلبه 1387

8. بي پولي 1386

9. خاک آشنا 1386

10. ريسمان باز 1386

11. خدا نزديک است 1385

12. سه زن 1385

13. اسب 1384

14. زاگرس 1384

15. يک بوس کوچولو 1384

16. طبل بزرگ زير پاي چپ 1383

17. قدمگاه 1382

18.مزرعه پدري 1382

جشنواره هاي مربوط به بابک حميديان:

1. تنديس نقش دوم مرد براي فيلم ريسمان باز در سال 1387 در جشن خانه سينما(دوره دوازدهم)

2. کانديدا نفش دوم مرد براي فيلم طبل بزرگ زير پاي چپ در سال 1384 در جشن خانه سينما(دوره نهم)