زندگينامه بهرام رادان

متولد 1358 در تهران. فارغ التحصيل مديريت بازرگاني. آغاز بازي در سينما از سال 1378 با فيلم «شور عشق» ساخته نادر مقدس.

مجموعه آثار:
بازيگر:

1. پل چوبي 1390

2. راه آبي ابريشم 1389

3. يکي از ما دو نفر 1389

4. آدمکش 1388

5. نقطه بي بازگشت(سايه) 1388

6. ترديد 1387

7. تهران1500 1387

8. زادبوم 1387

9. کاناوال مرگ 1387

10. بي پولي 1386

11. چهار انگشتي 1386

12. خون بازي 1385

13. سنتوري 1385

14. تقاطع 1384

15. حکم 1384

16. ازدواج صورتي 1383

17. رستگاري در 8/20 دقيقه 1383

18. گيلانه 1383

19. روايت سه گانه (اپيزود سوم: ننه گيلانه ) 1382

20. سربازهاي جمعه 1382

21. شمعي در باد 1382

22. رز زرد 1381

23. عطش 1381

24. گاوخوني 1381

25. ساقي 1380

26. آبي 1379

27. آواز قو 1379

28. شور عشق 1379


حضور افتخاري:

1. کنعان 1386

جشنواره هاي مربوط به بهرام رادان:

1. سيمرغ بلورين نقش اول مرد براي فيلم سنتوري در سال 1385 در جشنواره فجر(دوره بيست و پنجم)

2. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم شمعي در باد در سال 1383 در جشن خانه سينما(دوره هشتم)

3. سيمرغ بلورين نقش اول مرد براي فيلم شمعي در باد در سال 1382 درجشنواره فجر(دوره بيست و دوم)

4. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم روايت سه گانه در سال 1382 در جشنواره فجر( دوره بيست و دوم)

5. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم آواز قو در سال 1380 در جشن خانه سينما(دوره پنجم)