زندگينامه شهاب حسيني

سيدشهاب الدين حسيني در سال 1352 در تهران متولد شد و تحصيلات خود را بصورت ناتمام در رشته روانشناسي رها كرد. از سال
1377 فعاليت خود را بطور حرفه اي آغاز كرد و در عرصه هاي مختلف هنري به ايفاي نقش پرداخت. در كارنامه هنري شهاب حسيني
تئاترهاي : بركرانه باد، افسانه، 3 برنامه راديويي به نامهاي دو نيمه سيب، صداي ما، گلبانگ شادي، برنامه هاي تلويزيوني : اكسيژن،‌
باشما، زنگ صبح، آفتابگردان، تعطيلات، سايه روشن، آب، به چشم مي خورد. او همچنين به عنوان مجري در مراسم هشتمين و نهمين
سالگرد جشن شبكه 3 سيما و مراسم افتتاحيه جشنواره بيستم فجر حضور يافت. حضور در سريال تلويزيوني پس از باران، خانواده
محبوب، همسفر، پليس جوان و وكيل بعنوان بازيگر، بخشي ديگر از فعاليت هنري شهاب حسيني را شامل مي شود.


مجموعه آثار:
بازيگر:

1. آشغال هاي دوست داشتني 1391

2. من و زيبا 1390

3. آفريقا 1389

4. برف روي شيرواني داغ 1389

5. جدايي نادر از سيمين 1389

6. خانه چدري 1389

7. سوت پايان 1389

8. پرسه در مه 1388

9. پري دريايي 1388

10. آناهيتا 1387

11. حوالي اتوبان 1387

12. درباره الي 1387

13. دل شکسته 1387

14. سايه وحشت 1387

15. سوپراستار 1387

16. نيلوفر 1387

17. پرچم هاي قلعه کاوه 1386

18. محيا 1386

19. ايستگاه بهشت 1385

20. بچه هاي ابدي 1385

21. غير منتظره 1385

22. قصه عشق 1385

23. باغ آلوچه 1384

24. پيشنهاد 50 ميليوني 1384

25. قتل آنلاين 1384

26. رستگاري در 8/20 دقيقه 1383

27. گرداب 1383

28. الهه زيگورات 1382

29. شمعي در باد 1382

30. اين زن حرف نميزند 1381

31. زهر عسل 1381

32. واکنش پنجم 1381

33. آدمک ها 1380

34. رخساره 1380


جشنواره هاي مربوط به شهاب حسيني :

1. تنديس شايستگي نقش دوم مرد براي فيلم جدايي نادر از سيمين در سال 1390 در جشن خانه سينما(دوره پانزدهم)

2. ديپلم افتخار نقش دوم مرد براي فيلم جدايي نادر از سيمين در سال 1389 در جشنواره فجر(دوره بيست و نهم)

3. تقدير نقش اول مرد براي فيلم درباره الي در سال 1387 در جشنواره فجر(دوره بيست و هفتم)

4. سيمرغ بلورين نقش اول مرد براي فيلم سوپراستار در سال 1387 در جشنواره فجر(دوره بيست و هفتم)

5. ديپلم افتخار نقش اول مرد براي فيلم محيا در سال 1386 در جشنواره فجر(دوره بيست و ششم)

6. کانديدا نقش دوم مرد براي فيلم شمعي در باد در سال 1383 در جشن خانه سينما(دوره هشتم)

7. کانديدا نقش دوم مرد براي فيلم رستگاري در 8/20 دقيقه در سال 1383  در جشنواره فجر(دوره بيست و سوم)

8. کانديا نقش دوم مرد براي فيلم شمعي در باد در سال 1382 در جشنواره فجر( دوره بيست و دمو)

9. کانديدا نقش دوم مرد براي فيلم واکنش پنجم در سال 1382 در جشن خانه سينما(دوره هفتم)