زندگينامه محمدرضا فروتن

محمدرضا فروتن، فارغ‌التحصيل روان‌شناسي باليني ازدانشگاه آزاد، با آغاز موج جوان‌گرايي در سينماي ايران در نيمه دوم دهه 1379
نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. او در چند سال اول شروع فعاليتش، پس از آموزش در كلاس‌هاي آزاد بازيگري زير نظر حميد
سمندريان، در نقش‌هاي كم اهميت و درجه دوم و سوم بازي كرد و قابليت و استعداد زيادي در بازيگري از خود نشان نداد. محمدرضا
فروتن در اوايل دهه 1370 به واسطه اكبر اصفهاني، كه عكاس فيلم است، به بهرام كاظمي معرفي شد تا نقش كوتاهي در فيلم او با نام
هدف (1373) ايفا كند.

مجموع آثار:
بازيگر:

1. دلتنگي هاي عاشقانه 1391

2. هيچ کجا هيچکس 1391

3. بي خداحافظي 1390

4. پيمان 1390

5. خيابان هاي آرام 1389

6. جايي نزديک زمين 1388

7. دموکراسي تو روز روشن 1388

8. پاي پياده 1387

9. پستچي سه بار در نمي زند 1387

10. چهل سالگي 1387

11. دعوت 1387

12. شبانه روز 1387

13. عيار 14 1387

14. محاکمه در خيابان 1387

15. ميزاک 1387

16. نيلوفر 1387

17. زن دوم 1386

18. کنعان 1386

19. اتوبوس شب 1385

20. حس پنهان 1385

21. بر باد رفته 1384

22. به آهستگي 1384

23. خاک سرد 1384

24. نوک برج 1384

25. وقتي همه خواب بودند 1384

26. بازنده 1383

27. مجردها 1383

28. هشت پا 1383

29. باغهاي کندلوس 1383

30. سرباز هاي جمعه 1382

31. شاه خاموش 1382

32. ملاقات با طوطي 1382

33.شب يلدا 1380

34. رقص با رويا 1379

35. زير چوست شهر 1379

36. اعتراض 1378

37. متولد ماه مهر 1378

38. دو زن 1377

39. فرياد 1377

40. قرمز 1377

41. مرسدس 1376

42. فاتح 1374

43. ماه و خورشيد 1374

44. هدف 1373


جشنواره هاي مربوط به محمدرضا فروتن:

1. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم عيار 14 در سال 1387 در جشنواره فجر(دوره بيست و هفتم)

2. کانديدا نقش دوم مرد براي فيلم اتوبوس شب در سال 1386 در جشن خانه سينما(دوره يازدهم)

3. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم به آهستگي  در سال 1384 در جشن خانه سينما(دوره دهم)

4. سيمرغ بلورين بهترين بازيگري براي فيلم به آهستکي در سال 1384 در جشنواره فجر(دوره بيست وچهارم)

5. تنديس نخل زرين براي فيلم شب يلدا در سال 1380 در جشنواره بين المللي آبادان(دوره سوم)

6.تنديس نقش اول مرد براي فيلم شب يلدا در سال 1380 در جشن خانه سينما(دوره پنجم)

7. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم زير پوست شهر در سال 1379 در جش خانه سينما(دوره چهارم)

8. تنديس نقش اول مرد براي فيلم قرمز در سال 1387 در جشن خانه سنما(دوره سوم)

9. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم ماه و خورشيد در سال 1377 در جشن دفاع مقدس(دوره هفتم)

10. سيمرغ بلورين نقش اول مردبراي فيلم قرمز در سال 1377 در جشنواره فجر(دوره هفدم)

11. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم مرسدس در سال 1376 در جشنواره فجر(دوره شانزدهم)