زندگينامه مصطفي زماني

مصطفي زماني متولد سال 1361 در شهر مازندران است. وي ليسانس مديريت صنعتي دارد و فوق ليسانس مديريت تکنولوژي.او مجرد
است. در سال 1381 با بازي در نقش يوسف پيامبر به کارگرداني فرج الله سلحشور پا به عرصه هنر گذاشت.

مجموعه آثار:
بازيگر:

1. تولد 1391

2. برلين-7 1390

3. جيب بر خيابان جنوبي 1390

4. ملکه 1390

5. من همسرش هستم 1390

6. يه عاشقانه ساده 1390

7. پريناز 1389

8. فصه پريا 1389

9. آل 1388

10. بدرود بغداد 1388

11. کيفر 1388

12. مرا ببخش مادر 1388

13. يوسف پيامبر 1386


جشنواره هاي مربوط به مصطفي زماني:

1. کانديدا نقش اول مرد براي فيلم قصه پريا  در سال 1390 در جشن خانه سينما(دوره پانزدهم)