زندگينامه مهتاب کرامتي

مهتاب كرامتي در سال 1349 در تهران متولد شد. او در سال 1368 وارد دانشگاه شد و در رشته ميكروبيولژي به تحصيل پرداخت.
پس از اتمام تحصيلات وارد كلاسهاي آزاد بازيگري شد و به بازي در يك فيلم و يك سريال پرداخت سپس به فراگيري مجدد بازيگري در
كلاس هاي آزاد مشغول شد و فعاليت حرفه اي خود را پس از آن شروع كرد.

مجموعه آثار:
بازيگر:

1. فرزند چهارم 1391

2. زندگي خصوصي آقا و خانوم ميم 1390

3. آلزايمر 1390

4. اسب حيوان نجيبي است 1389

5. چيزهايي هست که نميداني 1389

6. آدمکش 1388

7. بيست 1387

8. ترديد 1387

9. دوزخ برزخ بهشت 1387

10. شبانه روز 1387

11. آتش سبز 1386

12. زن ها شاند 1386

13. آدم 1385

14. پاداش سکوت 1385

15. حس پنهان 1385

16. رستگاري در 8/20 دقيقه 1383

17. هشتپا 1383

18. شاه خاموش 1382

19. ملاقات با طوطي 1382

20. بهشت از آن تو 1379

21. مريم مقدم 1379

22. مرد باراني 1378

23. موميايي3 1378

24. مردي از جنس بلور 1377


جشنواره هاي مربوط به مهتاب کرامتي:

1. ديپلم افتخار بهترين بازيگر زن براي فيلم آلزايمر در سال 1389 درجشنواره فجر(دوره بيست و نهم)

2. ديپلم افتخار بهترين بازيگري براي فيلم آلزايمر در سال 1389 در جشنواره فجر(دوره بيست و نهم)

3. سيمرغ بلورين نقش دوم زن براي بازي در فيلم بيست در سال 1387 در جشنواره فجر(دوره بيست و هفتم)

4. کانديدا نقش اول مردب راي فيلم مرد باراني در سال 1378 در جشنواره فجر(دوره هجدهم)