زندگينامه نيکي کريمي

نيكي كريمي متولد 1350 تهران، داراي مدرك ديپلم است. وي فعاليت سينمايي را سال 1368 با بازي در فيلم «وسوسه» به كارگرداني
جمشيد حيدري آغاز كرد. فيلم كوتاه «داشتن و نداشتن» نخستين تجربه كارگرداني اوست. كريمي يكي از محبوبترين و موفقترين چهره هاي
سينماي ايران است.


مجموعه آثار :
بازيگر:

1 -  تلفن همراه رئيس جمهور (1390)
2 -  من همسرش هستم (1390)
3 -  جرم (1389)
4 -  خيابان هاي آرام (1389)
5 -  در امتداد شهر (1389)
6 -  سوت پايان (1389)
7 -  دموكراسي تو روز روشن (1388)
8 -  شكلات داغ (1388)
9 -  همبازي (1388)
10 -  آقاي هفت رنگ (1387)
11 -  بيداري (1387)
12 -  خيابان بيست و چهارم (1387)
13 -  دو خواهر (1387)
14 -  شبانه روز (1387)
15 -  محاكمه در خيابان (1387)
16 -  جعبه موسيقي (1386)
17 -  زن دوم (1386)
18 -  زن ها فرشته اند (1386)
19 -  چند روز بعد (1385)
20 -  سه زن (1385)
21 -  بر باد رفته (1384)
22 -  پرونده هاوانا (1384)
23 -  چه كسي امير را كشت (1384)
24 -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (1384)
25 -  شام عروسي (1384)
26 -  نوك برج (1384)
27 -  باج خور (1382)
28 -  ديوانه اي از قفس پريد (1381)
29 -  واكنش پنجم (1381)
30 -  نيمه پنهان (1380)
31 -  هزاران زن مثل من (1379)
32 -  بازيگر (1378)
33 -  دختران انتظار (1378)
34 -  ميكس (1378)
35 -  نسل سوخته (1378)
36 -  دو زن (1377)
37 -  سيب سرخ حوا (1377)
38 -  باد و شقايق (1376)
39 -  جهان پهلوان تختي (1376)
40 -  رواني (1376)
41 -  برج مينو (1374)
42 -  بوي پيراهن يوسف (1374)
43 -  سايه به سايه (1374)
44 -  پري (1373)
45 -  سارا (1371)
46 -  ردپاي گرگ (1370)
47 -  عروس (1369)
48 -  وسوسه (1368)

کاگردان:

1 -  سوت پايان (1389)
2 -  چند روز بعد (1385)
3 -  يك شب (1383)

نويسنده:

1 -  سوت پايان (1389)
2 -  يك شب (1383)

طرح اوليه داستان:

1 - چند روز بعد 1385


سرمايه گذار:

1 - نيمه پنهان 1380

با تشکر از:

1 -  آ.ب.ث آفريقا (1379)
2 -  ابر و آفتاب (1375)


جشنواره هاي مربوط به نيکي کريمي:

1. کانديدا بهترين بازيگر زن براي فيلم من همسرش هستم در سال 1390 در جسنواره فجر(دوره سي ام)

2. کانديدا نقش اول زن براي فيلم ستاره ها در سال1386 در جسن خانه سينما(دوره يازدهم)

3. کانديدا نقش اول زن براي فيلم واکنش پنجم در سال 1382 در جشن خانه سينما(دوره هفتم)

4. سيمرغ بلورين نقش اول زن براي فيلم ديوانه اي از قفس پريد در سال 1381 در جشنواره فجر(دوره بيست و يکم)

5.سيمرغ بلورين نقش اول زن براي فيلم واکنش پنجم در سال 1381 در جشنواره فجر(دوره بيست و يکم)

6. لوح تقدير نقش اول زن براي فيلم واکنش پنجم در سال 1381 در جشنوارهبين المللي فيلم اجتماعي آبادان(دوره پهارم)

7.تنديس نخل زرين نقش اول زن براي فيلم واکنش پنجم در سال 1381 در جشنوارهبين المللي فيلم اجتماعي آبادان(دوره پهارم)

8. جايزه بهترين بازگير نقش اول براي فيلم نيمه پنهان در سال 1380 درجشنواره بين المللي فيلم قاهره(دوره بيست و پنجم)

9. کانديدا مقش اول زن براي فيلم نيمه پنهان در سال 1380 در جشن خانه سينما(دوره پنجم)

10. کانديدا نقش اول زن براي فيلم نسل سوخته در سال 1379 در جشن خانه سينما(دوره چهارم)

11. تنديس نقش اول زن براي فيلم دو زن در سال 1378 در جشن خانه سينما(دوره سوم)

12. جايزه بهترين بازيگر زن براي فيلم دو زن در سال 1378 در جشنواره بين المللي فيلم تانورمينا(دوره بيست و هم)

13. تقدير از نقش اول زن براي فيلم دو زن در سال 1377 در جشنواره فجر(دوره هفدهم)

14. کانديدا نقش اول زن براي فيلم رواني در سال 1376 در جشنواره فجر(دوره شانزدهم)

15. کانديدا نقش اول زن براي فيلم پري در سال 1373 در جشنواره فجر(دوره سيزدهم)

16. صدف نقره اي نقش اول زن براي فيلم سارا در سال 1372 در جشنواره بين المللي فيلم سن سباستين(دوره چهل و يکم)

17. جايزه مونگولفيه نقره اي نقش اول زن براي فيلم سارا در سال 1372 در جشنواره بين المللي فيلم سه قاره نانت(دوره پانزدهم)

18. کانديدا نقش اول زن براي فيلم سارا در سال 1371 در جشنواره فجر(دوره يازدهم)

19. کانديدا نقش اول زن براي فيلم عروس در سال 1369 در جشنواره فجر(دوره نهم)