زندگينامه هنگامه قاضياني

هنگامه قاضياني در نگاه اول شايد بازيگر تازه كاري به نظر برسد، اما در حقيقت «به همين سادگي» نهمين تجربه بازيگري اش در سينما
به شمار مي آيد.
قاضياني كه متولد 1349 است، با فيلم «سايه روشن» (حسن هدايت - 1380 به سينما وارد شد. او سپس در آثاري مثل تاريكخانه، بازنده
و به آهستگي بازي كرد.
قاضياني سال گذشته دو فيلم «روايت هاي ناتمام» و «اقليما» را به عنوان بازيگر در جشنواره داشت. او امسال در سه فيلم «نيلوفر»،
«زن دوم» و «به همين سادگي» بازي كرده كه از اين ميان تنها فيلم رضا ميركريمي به جشنواره آمده است. قاضياني تحصيلكرده مقطع
كارشناسي ارشد از دانشگاه سانفرانسيسكو در رشته فلسفه است و پيش از اين در تئاتر فعاليت هاي زيادي داشته، از جمله «خرس»، «مثل
خون براي استيك»، «دفتر يادداشت»، «قضيه تراخيس»، «خرس و خواستگاري» و.او در «به همين سادگي» نقش يك زن خانه دار
شهرستاني را كه در مناسبات شهري تهران فضاي امروز دچار ترديد در زندگي با همسرش شده، بازي مي كند.


مجموعه آثار:
بازيگر:

1 -  روزهاي زندگي (1390)
2 -  ميگرن (1390)
3 -  سعادت آباد (1389)
4 -  بيداري روياها (1388)
5 -  طاووس هاي بي پر (1387)
6 -  نيلوفر (1387)
7 -  به همين سادگي (1386)
8 -  زن دوم (1386)
9 -  اقليما (1385)
10 -  روايت هاي ناتمام (1385)
11 -  به آهستگي (1384)
12 -  بازنده (1383)
13 -  تاريك خانه (1380)
14 -  سايه روشن (1380)

حضور افتخاري:

1 -  برف روي شيرواني داغ (1389)
2 -  آينه هاي روبرو (1388)


جشنواره ها مربوط به هنگامه قاضياني:

1. ديپلم افتخار بهترين بازيگر زن در سال 1391 برا فيلم روزهاي زندگي در جشنواره بين المليي فيلم مقاومت(دوره دوازدهم)

2. کانديدا بهترين بازيگر زن در سال 1391 براي فيلم ملکه در جشنواره بين المليي فيلم مقاومت(دوره دوازدهم)

3. کانديدا نقش دوم زن درسال 1390 براي فيلم سعادت آباد درجشنواره فجر(دوره سي ام)

4. سيمرغ بلورين نقش اول زن در سال 1386 براي فيلم به همين سادگي در جشنواره فجر(دوره بيست و ششم)