رکوردهاي ايران
افتتاح اولين تونل دو طبقه ايران تا تابستان

با حل شدن مشکل قير و همچنين تامين 80ميليارد ريال كسري اعتبار، اولين تونل دو طبقه ايران(تنگ زاغ) در محور بندرعباس سيرجان تا
پايان تابستان سال جاري به بهره‌برداري مي‌رسد.

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور گفت: با حل شدن مشکل قير و همچنين تامين 80ميليارد ريال كسري اعتبار، اولين تونل
دو طبقه ايران(تنگ زاغ) در محور بندرعباس سيرجان تا پايان تابستان سال جاري به بهره‌برداري مي‌رسد.

به گزارش ConsBank به نقل ازايسنا، شهريار افندي‌زاده در بازديد از بخش هايي از بزرگراه بندرعباس- سيرجان و همچنين تونل دوم
تنگ زاغ به خبرنگاران گفت: روزانه حدود هشت هزار دستگاه وسيله نقليه سنگين در محور بندرعباس سيرجان تردد مي كنند و به خاطر
همين مساله، تكميل و بهره برداري از تونل دوم تنگ زاغ كه در اين محور قرار دارد، از پروژه‌هاي بسيار مهم و اولويت‌دار وزارت راه و
ترابري به حساب مي آيد.

وي با بيان اينكه بهره برداري تونل دوم تنگ زاغ نياز به 80ميليارد ريال اعتبارنياز دارد، افزود: علاوه بر اين پروژه، تعداد 2هزار و 700
پروژه ديگر در دست اجراي وزارت راه به دليل كمبود اعتبار و مشكل قير دچار مشكل هستند كه اميدواريم با ابلاغ بودجه سال89، اين پروژه
ها تامين اعتبار شده و هرچه سريعتر به به بهره برداري برسند.

معاون وزير راه و ترابري خاطرنشان كرد: با کميسيون عمراني مجلس رايزني هايي انجام شده است تا با اختصاص مابه التفاوت قيمت قير در
صورت حذف يارانه آن، از توقف يا رکود پروژه هاي حوزه راه و ترابري جلوگيري صورت گيرد.
به گفته افندي زاده، اختصاص بخشي از اعتبارات ناشي از بازگشت سرمايه از طريق هدفمند كردن يارانه ها به پروژه هاي راه و ترابري، از
جمله راهكارهاي تامين بخشي از كمبود اعتبارات مي باشد.

رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور گفت: در سال جاري از سوي اين سازمان مبلغ 250ميليارد ريال براي بهسازي و رفع
نقاط حادثه خيز و همچنين تامين اعتبارات پايانه هاي بار ومسافربري و همچنين شهرک حمل و نقلي هرمزگان اختصاص مي يابد.
وي اضافه كرد: براي نگهداري 25هزار کيلومتر راه اصلي و فرعي کشور، مبلغي نزديك به30 هزار ميلياردريال اعتبار مورد نياز است كه با
توجه به محدوديت منابع مالي تنها يك سوم اين مبلغ توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور تامين خواهد شد.
معاون وزير راه و ترابري گفت: با توجه به تنگناهاي اعتباري، سازمان راهداري كشورناچار است بر اساس اولويت بندي و اهميت پروژه ها،
اعتبارات راهداري را تخصيص دهد.