رکوردهاي ايران
دبيران محترم خصوصي
سرکار خانم عزيزي با 15 سال سابقه در امر تدريس و مشاوره در پايه هاي مختلف تحصيلي .

شماره تماس : 09190328586