رکوردهاي ايران
دبيران محترم خصوصي
 
               
  نام
نام خانوادگي

زهرا عزيزي
راد
فرهاد مؤبد
پارسا حيدري
زاده
مهين نوروزي
کارن راد
   
رشته تدريس
رياضي
فيزيک
علوم
شيمي
روانشناسي
زيست
   
مدت هر نوبت
تدريس به
ساعت
17 - 18:45
توافقي
90 دقيقه
صبح تا 2
بعدازظهر - 4
روز در هفته
105 دقيقه
   
مبلغ هر نوبت
تدريس به
تومان
توافقي
توافقي
  توافقي
توافقي
توافقي
   
شهر يا منطقه
جهت تدريس
تهران - منطقه
پنج
تهران
تهران
تهران و حومه
  تهران - منطقه
پنج
   
تلفن ثابت و
همراه
09190328586
09121942906
09186488369
09104967104
09197719567
   
رزومه يا
توضيحات
بيش از 15 سال
سابقه تدريس و
مشاوره تحصيلي
در مدارس و
خصوصي
برنامه ريزي
تحصيلي از پايه تا
کنکور ، رفع افت
تحصيلي
مشاوره تحصيلي
در مراکز کنکور
آسان و صداي
مشاور
جلسه اول تدريس
و تعيين سطح
رايگان
مهندسي نانو
فناوري مهندسي
نانو مواد

تدريس فيزيک در
دبيرستان
تيزهوشان

هماهنگي روش
تدريس به دانش
اموز بر اساس
الگوهاي
روانشناختي خاص
دانشجوي  رتبه برتر
پزشکي شهيد بهشتي
و سابقه تدريس
خصوصي شيمي
کنکور در دبيرستان
تيزهوشان و دانش
اموزان مختلف و
درصد 87 شيمي
کنکور و عضو تيم
تاليف و ويراستار
کتاب هاي شيمي
دوازدهم

نشرالگو،نردبام شيمي
دوازدهم خيلي سبز و
حل مسايل موضوعي
شيمي خيلي سبز و
ويراستار آزمون هاي
شيمي گروه آموزشي
ماز
سابقه 2 سال مديريت
مرکز روانشناسي افق
نزديک

مشاور تحصيلي در
مرکز نداي مشاور

مدرک ترک اعتياد
mmt

مدرک مربيگري
مهارت هاي کودک و
نوجوان
کارگاه هاي اختلال
يادگيري توسط دکتر
تبريزي و دکتر کامکار

مدرک مشاوره
تحصيلي
مشاوره در مرکز
روانشناسي حس نو
بيش از شانزده
سال تدريس