ј
ј
ѐ ѐ
اینجانب حمید رضا آخوندی ساکن تهران و حدودا 5 سال است که در مورد درخت چنار تحقیق و پژوهش انجام میدم این برگ به عرض44 سانت و طول 34 سانت است و بزرگترین برگ میباشد
بلندی درخت چنار در گونه های مختلف کم و بیش متفاوت است ریشه درخت چنار رشد قوی و عمیقی دارد و تا 4 متر در خاک فرو میرود . چنار خاوری که در خاورمیانه و ایران رشد میکند معمولا ارتفاع 30 متر می رسد و جالب تر این که چنار خاوری از چنار جنوب شرقی اروپا و امریکا و کانادا کوچکترین نوع چنار است . درخت چنار در هوای معتدل و کمی سرد نظیر ارتفاعات البرز و شمیرانات رشد خوبی دارد و غالبا در تهران با این نوع حال و هوای آلوده درختی هچنین برگ بزرگی بدهد خود نوعی از قردت خالق بزرگ و بسی جای شگفتی دارد که نه در شمیرانات و نه در البرز جای دگر از این آب و خاک تا به امروز برگ درخت چنار با این عرض و طول از درخت چنار خاوری پیدا نشده محل کشف این برگ در خیابان ولیعصر تهران می باشد .