دانشمندان مي‌گويند تغذيه سالم براي حفظ وزن مناسب کودکان از
فعاليت جسمي مهم‌تر است.
به گزارش سلامتيران به نقل از بي‌بي‌سي بسياري از تحقيقات نشان
داده است که ورزش و تحرک بدني يک عامل عمده در کاهش وزن
مدام است اما تازه‌ترين تحقيقات دانشمندان نشان مي‌دهد که فعاليت
جسمي تاثيري روي کودکان چاق ندارد و کودکان براي کاهش وزن
بايد رژيم غذايي مناسب و سالم داشته باشند.
دانشمندان با مطالعه سيصد کودک به مدت پنج سال دريافتند کودکان
چاق به دليل وزن زياد ورزش نميکنند نه اين که به خاطر ورزش
نکردن چاق شده باشند.
و اگرچه ورزش کردن بسيار مفيد است اما والدين بايد روي تغذيه
سالم کودکان خود متمرکز شده و ميزان کالري مصرفي در رژيم
غذايي آنها را کاهش دهند
محققان دانشکده پزشکي پنسيلوانيا معتقدند کودکان چاق به دليل وزن
زياد نمي توانند فعاليت کنند و پرتحرک باشند. براي آنها ورزش
کردن و البته تنفس به هنگام ورزش و دويدن دشوار مي شود و به
همين خاطر رغبتي به ورزش کردن ندارند. آنچه در مورد اين
کودکان مهم است اين است که مطمئن شويم در وهله اول کودکان از
راه هاي ديگري چربي اضافه دريافت نمي کنند.
اگر از ميزان کالري مصرفي روزانه در رژيم غذايي کودکان
بکاهيد، مي‌توانيد به کاهش وزن آنها کمک کنيد که در نهايت تمايل
آنها به تحرک جسمي و ورزش کردن افزايش پيدا مي‌کند.
رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
کودک
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما