دبيران محترم خصوصي
دبيران گرامي شما ميتوانيد در اين سايت نام و تجارب كاريتان را به دانش آموزان عزيز و والدين محترم آنان معرفي نمائيد
و خانواده هاي شريف نيز با آرامش خاطر و اطمينان بالاتري نسبت به گرفتن معلم خصوصي اقدام نمايند.

لطفا نام ، نام خانوادگي ،سابقه كار مدرك تحصيلي و رشته تخصصي آموزشي خود را بهمراه شماره هاي تماس و يك قطعه
عكس به آدرس سايت يا صندوق پستي ركوردهاي ايران ارسال تا از طريق سايت recordhayeiran.com  در
سراسر كشور معرفي شويد.


Email: info@recordhayeiran.com
  
  
رکوردهاي ايران
دبيران محترم خصوصي
ورود به بخش دبیران خصوصی
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما