karvansaraa1
karvansaraa2
karvansaraa3
karvansaraa4
karvansaraa5
karvansaraa6
karvansaraa7
karvansaraa8
karvansaraa9
karvansaraa10
karvansaraa11
karvansaraa12
karvansaraa13
karvansaraa14
karvansaraa15
karvansaraa16
karvansaraa17
karvansaraa18
karvansaraa19
karvansaraa20
karvansaraa21
karvansaraa22
karvansaraa23
karvansaraa24
karvansaraa25
karvansaraa26
فرستنده : خانم مريم خرد
کاروانسراي حسن آباد ، قم
نماي بيروني چادرعشايرشاهسون
کاروانسراي‌ شاه ‌عباسي ‌لاسگرد (لاسجرد) ، روستاي‌لاسگرد (لاسجرد) ، سمنان
کاروانسراي ‌شاه ‌سليماني ‌آهوان ، روستاي ‌آهوان ، سمنان
کاروانسراي ‌شاه‌عباسي ، دامغان
کاروانسراي ‌شاه‌عباسي ، دامغان
کاروانسراي ‌شاه‌عباسي ، اَهَر
کاروانسرايي درقصرشيرين ، قصرشيرين
کاروانسراي صفوي بيستون (شيخ علي خان) ، بيستون ، کرمانشاه
کاروانسراي محمدآباد خُرٍه ، قزوين
کاروانسراي محمدآباد خُرٍه ، قزوين
کاروانسراي محمدآباد خُرٍه ، قزوين
کاروانسراي محمدآباد خُرٍه ، قزوين
کاروانسراي محمدآباد خُرٍه ، قزوين
کاروانسراي شاه عباسي ، قزوين
کاروانسراي رُباط شَرَف ، سرخس
کاروانسراي تُربَت حيدريه ، تُربَت حيدريه
کاروانسراي فَخرِداوود ، نيشابور
کاروانسراي فَخرِداوود ، نيشابور
کاروانسراي فَخرِداوود ، نيشابور
کاروانسراي فَخرِداوود ، نيشابور
کاروانسراي قصربهرام ، ورامين
کاروانسراي قصربهرام ، ورامين
کاروانسرا يا رُباط پُشت بادام ، يزد
نماي داخلي کاروانسرا يا رُباط پُشت بادام ، يزد
تزئينات سقف کاروانسرا يا رُباط پُشت بادام ، يزد
کاروانسراهاي ايران
رکوردهاي ايران