پهلوانی که‌ برای‌ پاسداری از نام‌ پاک خلیج‌ پارس‌
از‌ دو میلیارد‌ تومان‌ گذشت…

محمد حسین کُبادی شناگر بزرگ ایرانی که بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر از طول خلیج پارس را شنا کرده پیشنهاد دو میلیارد تومانی اماراتی‌ها
را رد کرد…
محمد حسین کبادی ادامه داد که اماراتی‌ها برای اینکه من این پروژه را در مرز آن‌ها و به نام جعلی خلیج ع..ر..ب..ی.. انجام دهم دو میلیارد
تومان وجه نقد بورسیه تحصیلی تا مقطع دکترا در بهترین دانشگاه‌های دنیا گرین کارد آمریکا و اقامت امارات را پیشنهاد دادند اما بنده قبول
نکردم
(((درود به شرفت)))
این پروژه با نام پروژه ملی شنای طول خلیج پارس به طول یک‌هزار و صد کیلومتر از ۲۸ آذرماه ۱۳۹۰ از جزیره هرمز آغاز شده و مقصد
نهایی نیز اروندکنار در استان خوزستان بود که در ۸۵ روز با تلاش شبانه روزی و از خودگشتگی به پایان رسید
به گفته محمد کبادی کسی که میخواهد خلیج پارس را شنا کند باید اول از خودش عبور کند
شناگر طول خلیج پارس خاطر نشان کرد این پروژه را با شعار خلیج تا ابد پارس و پیام صلح و انسان دوستی مردم ایران انجام می‌دهیم.
کبادی با بیان اینکه با طی مسیر ۱۱۰۰ کیلومتری رکورد جهانی این رشته را جا به جا کرده‌ گفت: هر چند رکورد قبلی مربوط به یک تیم
۲۰۰ نفره ایرلندی بوده که ۶۸۰ کیلومتر را طی کرده بودند اما من انفرادی ۱۱۰۰  کیلومتر از خلیج پارس را طی کردم
در حال حاضر با تایید موسسه گینس و سایت بین المللی شنا آبهای آزاد جهان این رکورد به عنوان طولانی ترین و سریعترین رکورد شنای
آبهای آزاد جهان در تاریخ بشریت می باشد که توسط این پهلوان و اسطوره وطن پرست صورت گرفته و در ماه نوامبر (۲۰۱۲) در چاپ
بعدی کتاب گینس در معرض دید قرار خواهد گرفت

کبادی با اشاره به تیم ۲۵ نفره این پروژه گفت در تیم اجرایی روی آب هشت نفر هستیم و هنگام شنا نیز درون محفظه هستم ضمن اینکه
روزی ۵ تا ۲۰ کیلومتر نیز شنا می کردم.
کبادی ادامه داد: دید ما به این پروژه علمی بوده و شرکت‌های مختلفی نیز برای اسپانسری پروژه ملی خلیج پارس پیشنهاد داده بودند که در بدو
شروع تمامی این شرکت ها کنار کشیدند و این پروژه در نهایت گمنامی و سختی بسیار تنها با همت و غیرت جوانان ایرانی با پایین ترین
امکانات صورت پذیرفت.