استهبان تنها باغشهر انجير ايران و جهان مي باشد که سالانه مقادير زيادي انجير به تمام نقاط دنيا صادر مي کنند
و انجير اين منطقه بسيار مرغوب و پرطرفدار است وهمچنين زعفران استهبان بسيار خوش طعم وعطر مي باشد
و به کشور هاي ديگر صادر مي شود.
رکوردهاي ايران
انجير استهبان
به ما امتياز دهيد :

با تشکر از حمايت شما