استان اصفهان بزرگترین زیستگاه آهو در ایران و مناطق حفاظت شده آن نیز زیستگاه 4 هزار رأس آهو است. "پناهگاه حیات وحش
موته" با 220 هزار هکتار وسعت، بهترین زیستگاه آهو در ایران است که برای رشد، تکثیر و جلوگیری از انقراض آهوان اختصاص
یافته‌ است. در این زیستگاه هم اکنون بیش از 2000 هزار رأس آهو وجود دارد. پناهگاه حیات وحش موته به مرکزیت روستای موته
در 270 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد، به طوری که جاده اصفهان- تهران از شرق آن گذشته و شهر میمه در 45 کیلومتری
جنوب غربی آن واقع است.

محدوده پناهگاه حیات ‌وحش موته از دو بخش دشتی و کوهستانی تشکیل شده که بلندترین ارتفاع آن از سطح دریا در حدود 3 هزار
متر و حداقل ارتفاع در این منطقه 1900 متراست. ارتفاعات موته شامل دو رشته کوه است و فاصله بین این دو رشته کوهها را
دشتهای جلگه‌ای و شو‌ره‌‌ ‌زار تشکیل می‌دهد. شرایط مساعد زیستی برای این گونه پستاندار در دشتها و شوره ‌زارهای منطقه، توأم با
حفاظت، ادامه زندگی را برای این حیوان زیبا هموار ساخته و به عنوان گونه جانوری شاخص منطقه، از آن یاد می‌شود. شکار و
صید در این مناطق فقط از طریق پروانه ویژه مجاز است.
ј
ѐ ʐ