سرو (نگین سبز) چهار هزار و پانصد ساله ابرکوه، سرسبز و شاداب در پهنای کویر
یزد در شهرستان ابرکوه همچنان مقاوم و استوار است وجهانیان را شگفت ‌زده کرده
است. ارتفاع این درخت  25 متر، دور تنه آن  5/11 متر و محیط آن 18 متر می
باشد و به عنوان قدیمی ترین موجود زنده دنیا شناخته شده است. الگساندرروف دانشمند
روسی عمر  سرو ابرکوه را به چهار هزار سال تا چهار هزار و پانصد سال تخمین
زده است. حمدالله مستوفی در کتاب " نزهة القلوب" که به سال 740 هجری قمری
تألیف شده است،درباره این سرو آورده است: در آنجا سروی است که در جهان شهرتی
عظیم دارد چنانچه سرو کشمیر و بلخ، شهرتی داشته و اکنون این از آن بلندتر و
بزرگتر است. برخی مورخین معتقدند: نهال این درخت را "یافث" پسر نوح کاشته
است. این درخت که از نوع سروهای مدیترانه‌ای است در قسمت جنوبیشهرقرارگرفته و
اهمیت تاریخی خاص به شهرستان ابرکوه بخشیده است.سرو ابرکوه بزرگترین درخت
روی زمین می باشد.
رکوردهاي ايران
کهنسال ترين درخت