رکوردهاي ايران
اولين تصوير گرفته شده از پلنگ ايراني در طبيعت در اصفهان بعد از 32 سال

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نائين با اشاره به تصوير برداري يک قلاده پلنگ ايراني گفت: آخرين تصوير برداري از پلنگ
ايراني در استان اصفهان به سال 1359 باز مي گردد.

اکبري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران گفت: دقايقي قبل از طلوع آفتاب از فاصله 500 متري يک قلاده پلنگ جوان که
در کمين يک دسته قوچ و ميش وحشي بود شکار دوربين محيط بانان شد.

اين در حالي است که آخرين عکس گرفته شده در طبيعت از پلنگ در سطح استان اصفهان مربوط به 1359 بوده است.

وي ادامه داد: پيش از اين نيز آثار وجودي اين گونه نادر از قبيل طعمه خواري و رد پاي حيوان درمناطق ديگر از جمله پناهگاه حيات وحش
عباس آباد مشاهده شده بود اما مستند سازي و يا حضورش براي اولين بار اتفاق افتاده است.

وي با بيان اين مطلب که به اعتقاد پاسبان ها پناهگاه عباس آباد ذخيره گاه گونه هاي کمياب است ادامه داد: گربه سانان و سگ سانان از
جمله پلنگ، يوزپلنگ، گربه شني، گربه وحشي و کاراکال از جمله گونه هاي شاخص کمياب اين منطقه حفاظت شده هستند و خوشبختانه طي
دو سال گذشته تلفات پلنگ و يوزپلنگ نداشته ايم.

وي در ادامه خاطر نشان کرد: قوچ و ميش وحشي، جبير، زاغ بور و شاه روباه از ديگر گونه هايي هستند که با توجه به امنيت اين پناهگاه
در اين منطقه حفاظت شده به چشم مي خورند.