رکوردهاي ايران
رکورد طنابزني در ايران

در آیین روز ملی خلیج فارس یک ورزشکار بوشهری حاشیه ساحل بوشهر به مسافت 10کیلومتر را طناب زد.

طبق هماهنگی های بعمل آمده با موسسه فرهنگی ورزشی شهرداری بندر بوشهر در روز ملی خلیج فارس روز سه شنبه 10اردیبهشت
ساعت 8 صبح آقای اشکان(روح الله)دشمن زیاری موفق شد مسافت 10 کیلومتری پارک شغاب تا بوستان شورا که در حاشیه خلیج فارس
قرار دارد با طناب زدن به مدت کمتر از یک ساعت طی کند .

اشکان(روح الله) دشمن زیاری متولد منطقه بیشاپور از توابع شهرستان کازرون در استان فارس میباشند ایشان 4سال بصورت حرفه ای در
ورزش طنابزنی فعالیت دارند.

رکوردهای دیگر ایشان 285 دور طناب در یک دقیقه و 150 دور طناب در 30 ثانیه میباشد.