ј
نگه داشتن یخ در دست به مدت 37 ساعت   

علی قربانی جوان 17 ساله اصفهانی به مدت 37 ساعت قالبهای یخ را در دستان خود نگه می دارد.

به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان اصفهان، علی قربانی جوانی از شهرستان مبارکه است که این استعداد و توانایی را دارد که مدت
37 ساعت قالبهای یخ را در دستان خود نگه دارد.

وی از تابستان امسال پی به این برد که توانایی نگه داشتن یخ در دستان خود را به مدت طولانی دارد.
در صورتیکه کسی در جهان نگه داشتن یخ در مدت ساعت مذکور را ثبت نکرده باشد علی قربانی قصد دارد این رکورد را در کتاب گینس
به نام خودش ثبت کند.

وی 6 ساعت نگه داشتن یخ را فیلمبرداری کرده که حلقه سی دی آن در روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان موجود می
باشد.

ј 12 ј Ԙ 21 .