رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
سفیدترین روستای ایران
شهر ورزنه در 110 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان واقع شده و نزدیک‌ترین شهر و ساده‌ترین راه دسترسی به تالاب گاوخونی به شمار
می‌آید. این شهر با جمعیتی در حدود 1000 نفر مرکز بخش بن رود از توابع شهرستان اصفهان است که دارای مساحتی در حدود 2300
کیلومتر مربع می‌باشد. از لحاظ جغرافیایی ورزنه در جنوب غربی شهرستان نایین، غرب تالاب گاوخونی و خط مرزی استان یزد، شمال
بخش جرقویه و شرق بخش جلکه به مرکزیت هرند در عرض 32 درجه و 25 دقیقه شمالی و 52 درجه و 39 دقیقه طول شرقی قرار
دارند و ارتفاع آن از سطح دریا 1477 متر ‌می‌باشد. مردان این شهر بیشتر به کشاورزی و زنان به کار قالی‌بافی مشغول هستند. ورزنه را
سفیدترین شهر ایران معرفی کردیم،‌ چرا که هر رهگذری که گذرش بر این شهر می‌افتد،‌ اولین چیزی که جلب توجه می‌‌کند، زنان و دختران
چادر سفیدی هستند که به جای پوشیدن چادر سیاه متداول، چادری به رنگ کاملاً سفید به سر می‌کنند . این رسمی است که از زمان‌های
گذشته و شاید به قدمت پیدایش شهر. همگی زنان ورزنه بدان پای‌بند هستند.در مورد علت‌ آن نظرات گوناگونی شایع است، برخی معتقدند
پوشیدن چادر سفید به خاطر مقابله با گرمای شدید تابستانی در این نقطه کویری است. نظر دکتر سیروس شفق، نویسنده‌ی کتاب جغرافیای
اصفهان در این باره این است: «زنان ورزنه بدون استثنا چادر سفید به سر می‌کنند که معرف گرمای شدید تابستانی است. عقیده بعضی بر
این است که چون از زمان‌ای گذشته ورزنه محل کشاورزی و کشت محصولاتی همچون پنبه بوده است، امکان تهیه چادر سفید از نخ آن به
راحتی میسر بوده است». در اظهار نظر دیگری پیرامون علت پوشش سفید زنان ورزنه چنین آمده است : «از آن جا که ورزنه در گذشته
دیار روحانیون زردشتیان بوده است، این رسم بنا به اظهار نظر برخی نویسندگان از رسومات آنان می‌باشد، چرا که روحانیون زردشتی
لباسی از پنبه می‌پوشیدند و نوار مقدسی در تشریفات مذهبی به گردن می‌آویختند که از جنس پنبه بوده است».کویر ورزنه هم از جمله
زیباترین کویر های ایران به شمار می آید که به دلیل نزدیکی به خطوط انتقال نیرو و آب در صورت سرمایه‌گذاری و استقرار امکانات
زیربنایی، برای گردشگران می‌تواند به یک قطب گردشگری در کشور تبدیل شود.