رکوردهاي ايران
رکوردهاي ايران
سبزترین روستاهای ایران
عباس‌آباد از شهرهای بخش عباس‌آباد در شهرستان عباس‌آباد در استان مازندران و واقع در ناحیه شرقی شهرستان تنکابن ایران است.این شهر از شمال به دریای خزر، از جنوب به منطقه کلاردشت، از غرب به شهر نشتارود و از شرق به شهر سلمان‌شهرمتصل می‌گردد.

عباس‌آباد بر اساس آخرین آمار سازمان سرشماری ایران در سال ۱۳۸۹ جمعیتی بالغ بر ۱۲۱۳۹ نفر را دارد و شهرهای کلارآباد و
سلمانشهر زیر مجموعه اداری آن می‌باشند.
این شهرستان دارای روستاهای زیادی است که مشهدی سرا، سیدمحله، کاظم کلاً، پلنگ کلاً، لنگا، ماشال اباد، پرچ ور، هردوآبرود،
محمدحسین آباد، امرجکلا، شل محله، شهیدمحله، پسنده علیاوسفلی ، دراسرا، تازه آباد، تیلور سر، جمشید آباد، چارز، کیاده، یالبندان،
خوشامیان، اسبچین تعدادی از آنها هستند.

  پرورش گل و گیاه در این شهر رونق بسیاری دارد.باگسترش روزافزون شهرک سازی مناظر سرسبز این شهر در خطر نابودی قرار گرفته‌است. این فرایند به قدری شدت یافته که اکثر مردم
اقدام به فروش زمینهای کشاورزی خود نموده‌اند.