رکوردهاي ايران
رکورد مدال در رشته تکواندو
محمد عبدالبيگي - رشته تکواندو - سن 51 سال - قد 190 سانتي مترمحمد عبدالبيگي در سال 1384 موفق به کسب مدال برنز در مسابقات بين المللي تکواندو اردن گرديده و لازم به ذکر
است که ايشان در سن 42 سالگي در مسابقات شرکت نمودند که با توجه به سن ايشان در رشته تکواندو يک رکورد
بي سابقه بوده است.