ј
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب سید عیسی شبیری فرزند سید حمید متولد 1/9/1358 روستای دوسران از توابع شهر زنجان درکودکی براثر حادثه ای بینایی کامل
چشم راست را ازدست داده.سال اول ابتدایی ابوی بزرگوارم اولین کسی بودند که صاف نوشتن کلمات وحروف رابه بنده یاد دادند.سال چهارم
ابتدایی اولین بار با مرکب وقلم آشنا شدم.
سال اول راهنمایی تشویق های معلم عزیزمان جناب آقای حاج اصغر جاهدی وآقای مقدم وهمچنین کمکهای دوست عزیزم جناب آقای مهدی
شمس باعث شد نسبت به خوشنویسی علاقه ام بیشتر شود درهمان سالها بود که باخط آقای عثمان طه که روانترین خط بود آشنا شدم.
درسال 1378 مدرک دیپلم راگرفتم بعداز آن مدتها در مغازه مشغول بکار بودم درهمان جاهم کارخطاطی انجام میدادم وچندین باروهربار هم
چندین صفحه از قرآن کریم راکتابت کردم اما به دلیل اینکه خط دارای ثبات واستحکام نبود آنرا ناتمام رها کردم.
مرداد ماه سال1389 بحول وقوه الهی وعنایات خاصه حضرات ائمه معصومین(علیه السلام)وبا حمایتهای اداره محترم بهزیستی استان زنجان
کارکتابت قرآن شروع شد.
این قرآن درابعاد 65*50 کتابت شده بود ودرآن ازاشکال مختلف هندسی مانند:دایره،بیضی،مورب و...استفاده شد وهرصفحه برای خود
دارای طرح خاص بود وازاین لحاظ اولین قرآن درجهان می باشد که کتابت شده واز دانگهای مختلف قلم نیز استفاده شده بود.
از ویژگیهای این قرآن می توان به پایان صفحه،پایان آیه وپایان سوره پایان صفحه وپایان جزء درپایان صفحه قرار گرفته بود،میتوان اشاره
کرد.
این قرآن کریم به مقام معظم رهبری هدیه گردید ودر20 اردیبهشت ماه سال 1395 درشب میلاد آقا امام حسین(ع) درمراسم دیدار بامعظم له،
ایشان ضمن تمجید ازکاربنده فرمودند: ((کارجالبی بود))دستور دادند قرآن کتابت شده به موزه حرم آستان قدس رضوی اهداء گردد.
درایام ولادت آقا رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)کارکتابت دومین قرآن آغاز گردید(بحول وقوه الهی وعنایات خاصه حضرات معصومین
(علیهم السلام))دراین کار آقای مجتبی پیری(دوست عزیزوبزرگوارم)حامی بنده هستند.
درکتابت این قرآن ازتکنیک گواش وکاغذهای شبستری ومرکبهای رنگی باضافه کاغذهای گلاسه رنگی وسفید استفاده شده.دراین کلام الله نیز
از اشکال مختلف هندسی استفاده شده وهرصفحه،پایان صفحه،پایان آیه وپایان سوره درپایان صفحه قرارگرفته وهرصفحه برای خود دارای
طرح خاص می باشد وهم اکنون حدود15 جزء(نصف قرآن)کتابت گردیده است.
لازم به ذکراست که بنده هیچ استادی نداشته ام وهمه اینها رامدیون لطف خداوند،دولت قرآن وعنایات حضرات ائمه علیهم السلام ودعای
خیرپدر ومادروتشویقهای اقوام ودوستان می دانم.
عنواین بنده جشنواره ملی طلیعه ظهور درسال 1388
1- مقام دوم.
2- جشنواره ملی وقف نفردوم.
3- جشنواره ملی خانواده های بهزیستی سالهای 88و89 نفراول.
4- برگزیده دومین جشنواره بین المللی کتابت قرآن کریم(دارالکتابه) سال1394.
5- چندین لوح تقدیر وسپاس ازطرف مسوولین محترم استانی بعنوان کتابت قرآن کریم.
با آرزوی سرافرازی وسربلندی برای همه عزیزان،امیدوارم که درپناه حق،قرآن واهل بیت علیهم السلام موفق وپیروز باشید.